Ultima actualizare: ieri, 21:59

Publicitate

CONVOCATOR – PISCICOLA SA

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al PISCICOLA S.A. convoacă:

– Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor în data de 12.04.2024, ora 09:00, în Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr. 13, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Informare privind situația financiara a societății .

2.Diminuarea capitalului social cu valoarea pierderilor din anii anteriori .

3.Diverse.

Data de referință pentru dreptul de vot -01.03.2024.

Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal , se convoacă a doua AGEA la data de 15.04.2024, ora 9:00, cu aceeași ordine de zi și în aceeași locație.

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor în data de 12.04.2024, ora 11:00, în Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr. 13, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

  1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație .

  2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației.

  3. Alegerea cenzorilor societății și stabilirea indemnizației .

Lista persoanelor propuse pentru funcția de administrator și cenzor

poate fi consultată la sediul societății , conform art. 117 ind. 3 alin. 6 din Legea 31/1990.

  1. Mandatarea Consiliului de Administrație cu prelungirea liniilor de credit și încheierea contractelor de finanțare cu instituții bancare și nebancare.

  2. Diverse.

Data de referință pentru dreptul de vot -01.03.2024.

Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal , se convoacă a doua AGOA la 15.04.2024, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi și în aceeași locație.

Ioan Ghere, președintele Consiliului de Administrație