Ultima actualizare: azi, 12:39
Publicitate

GAL Sud-Vest Satu Mare – Apel de selecție a proiectelor pe măsura 312

312Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare anunță lansarea în perioada 23.12.2013-23.01.2014 a șasea sesiune de cereri de proiecte pe anul 2013 pentru Măsura 41, Sub-măsura 41.312, prezentată mai jos.

Data lansării apelului de selecție: 23.12.2013, Data limită de depunere a proiectelor: 23.01.2014, ora 14.00

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41, Sub-Măsura 41.312 “ Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” se va face la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare (numit în continuare GAL), Petrești, str. Principală nr.1, jud. Satu Mare, în intervalul orar 09.00 – 14.00

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt: Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.

361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare, Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) – care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi

Fondurile disponibile pentru această sesiune este de 86.731 euro

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 41.312 este de 5.000 de Euro, Plafon maxim al sprijinului public nerambursabil este de 30.000 euro/proiect, Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400.000 de Euro

Verificarea conformității și eligibilității Cererii de finanțare sunt realizate de către experții GAL. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 312 din PNDR, disponibil pe site-ul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit ( www.apdrp.ro ) cu mențiunea că vor fi eligibile acele proiecte care vor fi implementate pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt menționate în  Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 312 din PNDR, disponibil pe site-ul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit ( www.apdrp.ro ) și al GAL Sud-Vest Satu Mare cu mențiunea că solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj sunt obligați să atașeze la Cererea de finanțare și Proiectul Tehnic.

Atentie! De la data de 13 decembrie 2013 se aplică versiunea XI a PNDR 2007 – 2013. Conform noilor prevederi ale PNDR, în cazul în care proiectele depuse pe Măsura 312 prevăd achiziţia de utilaje agricole, intensitatea ajutorului public va fi cea aplicabilă pentru investiţiile realizate prin Măsura 121, intensitatea aplicabilă fiind majorată conform prevederilor fişei tehnice a Măsurii 121 pentru fiecare tip de beneficiar.

Informațiile detaliate aferente măsurii este disponibil în formă tipărită și electronica la sediul GAL

Solicitați informații detaliate: Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare, Petrești, str. Principală nr. 1, jud. Satu Mare, tel: 0261-820050, fax: 0261-820333, e-mail:[email protected] www.galsudvestsatumare.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe despre Publicitate
GAL Sud-Vest Satu Mare: Ultima sesiune de depunere a proiectelor pe măsura 312, prin Programul LEADER

Asociaţia Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare (Gal Sud-Vest Satu Mare) deschide în perioada 23 decembrie 2013 – 23...

Închide