Ultima actualizare: azi, 14:43
Publicitate

GAL Ţara Oaşului: Noi sesiuni de cereri de proiecte pe măsurile 121, 312, 313, 322

GAL tara oasuluiGrupul de Acțiune Locală Tara Oraşului anunţă deschiderea sesiunii de cerere de proiecte în perioada 25 februarie-26 martie 2014, pentru următoarele sub-măsuri din cadrul Măsurii 41 Axa LEADER:

Masura 41.121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”

Măsura 41,312  „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”

Măsura 41.313 „Încurajarea activităţilor turistice”

Măsura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”;

Fondurile disponibile pentru aceste măsuri sunt:
Pentru Măsura 41.121 suma alocată este 68.496 euro;
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 Euro, valoarea maximă eligibilă a unui proiect este 125.000 Euro, iar suma maximă nerambursabilă alocata pentru finanţarea unui proiect este de 68.496 Euro.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 41.121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune intre 2 si 50 UDE și care este înregistrată în Registrul unic de identificare/Registrul agricol.

Pentru Masura 41.312 suma alocata este de 204.026; Valoarea minimă eligibilă a unui proiect va fi de  5.000 euro, valoarea maximă eligibilă a unui proiect poate fi 400.000 Euro, iar suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect este de: 50.000 euro pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala; 100.000 euro pentru intreprinderile care isi desfasoara activitatea in  sectorul transportului rutier; 200.000 euro pentru intreprindere individuala, societati cooperative mestesugaresti de gradul I, societati cooperative de consum de gradul I, societati comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, persoane fizice care declara ca se vor autoriza ca intreprindere individuala.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt: micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare,

Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) – care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată3 şi să funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de finanţare

In conformitate cu Adresa nr. 67.866/18.12.2013, inregistrata la Directia Generala Dezvoltare Rurala din cadrul MADR, incepand cu data de 13.12.2013 se aplica versiunea XI a PNDR 2007 – 2013.Pentru potentialii beneficiari ai masurii 312, in cazul in care proiectele prevad achizitia de utilaje agricole, intensitatea ajutorului public va fi cea aplicabila pentru investitiile realizate pe Masura 121, intensitatea aplicabila fiind majorata conform prevederilor fisei tehnice a Masurii 121 pentru fiecare tip de beneficiar.Versiunea a XI-a PNDR 2007-2013 este postata pe site-ul www.madr.ro.

Pentru Măsura 41.313 suma alocată este 300.820 euro; Valoarea minimă eligibilă a unui proiect va fi de 5.000 Euro, valoarea maximă eligibilă a unui proiect poate fi maxim 200.000 Euro, iar suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect este de 100.000 Euro.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt micro-intreprinderi, persoane fizice care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată conform OUG 44/ 2008, comunele, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare si ONG-urile.

Pentru Măsura 41.322 suma alocată este 18.366 euro; Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 Euro, valoarea maximă eligibilă a unui proiect poate fi 200.000 Euro, iar suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect este de 18.366 Euro.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 41.322 sunt comunele, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI), ONG-uri, Așezăminte culturale și Instituții de cult precum şi Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural său natural de interes local și care aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul rural.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este 26 martie 2014, ora 16:00.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea acestor măsurii sunt cuprinse în „GHIDURILE SOLICITANTULUI” postat pe site-ul www.apdrp.ro şi www.galtaraoasului.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.