Ultima actualizare: azi, 12:08

Locale

Bilanţul ministrului Ioana Bran, cu bune şi rele

Ministrul Sportului şi Tineretului, Ioana Bran, şi-a prezentat miercuri bilanţul primelor şase luni de mandat. Dacă o partea a presei naţionale a reflectat doar aspectele  pozitive, iar o altă parte doar părţile negative, noi vă prezetăm ambele variante, să vă faceţi o imagine cât mai apropiată de realitate.

PARTEA OFICIALĂ POZITIVĂ

TINERET

Implicarea în educația complementară a tinerilor:
Beneficiari Nr. tabere
2018   2017   2018    2017
➢ Tabere naționale                                       3663    3105      44     41
➢ Tabere tematice                                           725    798        8      7
➢ Tabăra Olimpicilor                                       270   265       6      5
➢ Tabăra Tineri împotriva corupției            278        0      3       0
(în parteneriat cu DGA)

 

Implementarea Programului național de consiliere și orientare în carieră în parteneriat cu Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
MTS desfășoară anual activitatea de consiliere privind orientarea în carieră, psihologică, relații interpersonale prin Programul de centre de tineret al Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret și al Caselor de Cultură Studențești.

Programul de Tabere Arc, în parteneriat cu Ministerul Românilor de Pretutindeni
Scop : – conştientizarea apartenenţei la identitatea culturală română;
– aprofundarea cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie românească;
– promovarea educaţiei în limba română;
– dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba română;
– mijlocirea contactului între etnicii români din diferite țări.
2018 – 3000 beneficiari 2017 – 2000 beneficiari

 

Implementarea Programului național pentru promovarea voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale.
• MTS a primit anul acesta 7 beneficiari (2017 -2 beneficiari) ai programului
de Internship demarat de Guvernul României.
• MTS a stabilit prioritățile și măsurile în vederea întocmirii calendarelor de
proiecte proprii ale DJST-urilor, respectiv DSTMB, calendarele au fost
aprobate în luna martie 2018 (în anul 2017 calendarele au fost aprobate în
luna aprilie), iar în cadrul acestora au fost incluse și proiecte privind
voluntariatul

 

Program al egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate pentru integrarea socială și financiară a acestora.
1. Pregătiţi pentru viață
Un proiect de care au beneficiat 160 de tineri, din 8 județe, cu vârsta cuprinsă între 15 și 20 de ani.
În anul 2018, numărul județelor beneficiare s-a triplat față de 2017. Proiectul s-a desfășurat la Bușteni și Sângeorz-Băi. În cadrul acestui proiect au fost desfășurate cursuri de formare pe diferite teme

 1. Concursul Național de Proiecte de Tineret
  • 2018: au fost alocați 3.000.000 lei, max. 50.000 lei/proiect;
  • 2017: au fost alocați 2.600.000 lei, max. 50 000 lei/proiect.
  3. Concursul Național de Proiecte Studențești
  • 2018: au fost alocați 900.000 lei (similar anului 2017).
 2. Concursul Local de Proiecte de Tineret (a fost alocată suma de 2,7 milioane lei pentru anul 2018) are ca prioritate susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate
  5. Anul acesta a avut loc pentru prima dată Proiectul Național de Tabere
  „Solidaritatea”, adresat tinerilor proveniți din familiile afectate de
  calamitățile naturale produse în ultima perioadă (1500 locuri la dispoziție).

Programul de înființare, pe lângă primării, a Centrelor comunitare
de tineret
• Legea Tineretului a fost aprobată pe 5 iulie 2018 de Guvernul României.
• Prin proiectul Legii Tineretului a fost creat cadrul legal pentru înființarea
Centrelor comunitare de tineret de către autoritățile administrației publice locale.
• Finanțarea acestora se va putea realiza după adoptarea HG de către Parlament și introducerea programului în Legea bugetului de stat.

Portal online care va cuprinde toate informațiile pentru tineri, pe categorii de vârstă: oferta educațională, locuri de muncă, oferta de formare continuă, posibilități de finanțare, obiective și informații culturale.
• Anul acesta prin DJST-urile și organizațiile nonguvernamentale, MTS a început procesul de consultare (prin chestionare realizate la nivelul fiecărui județ) cu privire la necesitățile privind oferta educațională, locurile de muncă și alte informații relevante ce urmează a fi regăsite în acest portal online;
• După finalizarea consultării, datele centralizate și interpretate vor fi
prezentate la următorul CCPT, urmând să se realizeze portalul online

SPORT

Programul: baze sportive în fiecare comună.
• MTS a elaborat Nota de oportunitate pentru construcția a 400 de baze sportive de trei dimensiuni (mici, medii, mari), distribuite uniform la nivel național, în funcție de infrastructura similară existentă, precum și de potențialul de dezvoltare al activităților sportive la nivelul copiilor, juniorilor și tinerilor;
• Nota a fost transmisă către MDRAP, pentru a fi implementată prin CNI;
• Demersul este parte a obligațiilor asumate prin dosarul de candidatură pentru EURO2020.
Organizarea competițiilor naționale interșcolare
Programul România în Mișcare va fi al cincilea program de utilitate publică (P5). Este alcătuit din trei sub-programe:
1. Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive – sprijin pentru sportul organizat la nivel judeţean prin finanţări de proiecte. Demarează în luna august 2018;
2. Sistem competițional – susținerea și dezvoltarea unui calendar competițional școlar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel județean. Competiţii sportive şcolare destinate elevilor care nu sunt legitimaţi. Demarează în luna octombrie 2018;
3. Sport pentru sănătate sistem competițional pe probe atipice, neclasice, pe categorii de vârstă, începând de la 6 ani și până la peste 50 de ani, cu finalizare la nivel national, acţiuni de promovare a sportului şi a exercițiului fizic tip „Săptămâna europeană a sportului”. Demarează în luna octombrie 2018, o dată cu subprogramul

România în Mișcare
Beneficiarii programului sunt cetățeni din toate categoriile sociale de la 6 la peste 50 de ani, femei și bărbați, fete și băieți, din mediul urban și rural. De asemenea, beneficiază de program persoanele cu oportunități reduse și cele cu dizabilități;
a) Target-ul nostru: minimum 5.000 de elevi la nivelul unui județ, respectiv 15.000 la nivelul Municipiului București pe parcursul unui an;
b) Cel puțin 60% din numărul total al elevilor participanți vor proveni din localități sub 10.000 delocuitori;
c) Se vor organiza competiții pentru minim 3 ramuri sportive (dintre care 2 sporturi-jocuri de echipă și un sport individual, la alegerea fiecărei DJST, respectiv a DSTMB, în funcție de tradiție, bază materială, potențial uman și număr de structuri sportive legal constituite).

Program național de recrutări în sport:
• Programul „Campionii României” a fost demarat în a doua jumătate a anului 2017; în cursul acestui an s-au desfășurat peste 100 de evenimente în toată țara;
• Acest program se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, prin intermediul Inspectoratelor Școlare Județene și DJST-uri, respectiv DSTMB.

Finanțarea federațiilor sportive naționale.

Am încheiat 63 de contracte de finanțare cu federațiile sportive naționale, iar prin metodologia de finanțare, modificată prin OMTS 201 din 08.03.2018, s-a creat posibilitatea deblocării finanțării federațiilor care nu au obligații de plată stabilite prin titluri executorii precum și a federațiilor aflate în litigiu cu Ministerul Tineretului și Sportului.

Înființarea a două noi Complexuri Sportive Naționale
• Am realizat actele normative necesare pentru înființarea a două Complexuri Sportive Naționale, unul la Baia-Mare și unul în București (constituit cu patrimoniul Clubului Sportiv Olimpia București), acestea fiind primele Complexuri Sportive Naționale înființate după mai bine de 18 ani;
• Un proiect de hotărâre este pe circuitul de avizare extern, iar altul este pe circuitul intern al MTS.

Premierea performanțelor sportive obținute de sportivi/colective tehnice
• Am întocmit 68 de referate pentru premierea performanțelor deosebite obținute în competițiile sportive internaționale, conform H.G. 1447/2007. Valoarea acestora este de 20.233.858 lei, deblocându-se astfel și premieri sportive neonorate de MTS din perioada 2015-2017;
• În intervalul ianuarie-iunie 2018, valoarea rentelor viagere a fost de 23.297.631 lei. Numărul beneficiarilor: 520 persoane. În intervalul 5 ianuarie -29 iulie 2018, s-au desfășurat în România 64 de competiții sportive internaționale.

EURO2020
• În 2018, prin HG 327/2018, am lărgit Grupul de lucru interministerial, prin
introducerea Ministerului de Finanțe și a titulaturii de Consilier onorific în Comitetul Interministerial și în Grupul de lucru;
• În acest an, au avut loc 4 ședințe de lucru la nivel interministerial EURO 2020;
• Pregătirea stadioanelor și a bazelor de antrenament a fost finalizată din perspectivă procedurală;
• Am achiziționat domeniile BucureștiEuro2020.ro și BucharestEuro2020.com în
vederea construcției de website-uri și a unei baze de date împreună cu Ministerul
Telecomunicațiilor, pentru turiștii și suporterii Campionatului Euro 2020.

LEGISLAȚIE
• Legea Tineretului a fost avizată de către 9 ministere şi aprobată de primministrul
României în şedinţa de guvern din data de 5 iulie 2018.
• La baza realizării acestui act normativ au stat consultările și dezbaterile avute cu resprezentanții tinerilor in cadrul CCPT.
• Domeniul de tineret era reglementat de acte normative care datau din 2004-2006 și se impunea o corelare a tuturor prevederilor generale din domeniu într-o lege unitară și modernă.

 

PARTEA NEGATIVĂ:

Stirileprotv.ro a subliniat mai mult partea negativă, pe care o redăm în continuare:

Cel mai tânăr membru al guvernului Dăncilă, Ioana Bran, ajunsă ministrul Tineretului și Sportului la 31 de ani, și-a prezentat miercuri bilanțul.

Tânăra a citit o prezentare în care s-a lăudat cu tabere pentru tineret, 4 ședințe de lucru pentru organizarea Euro 2020 sau o lege a Tineretului. A recunoscut apoi că nu a făcut niciun demers pentru construirea unei săli polivalente, promisă de PSD sau că nu a dat nici un leu tenisului, cel mai performant sport al României în ultimul an. Nu au lipsit nici greșelile gramaticale.

160 de tineri cuprinși între 15 și 20 de ani”, este formularea transmisă jurnaliștilor de Ioana Bran, formula corectă fiind: 160 de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani.

Nu a fost singura, însă. ”Au fost alocați o sumă similară ca în anul precedent”, a continuat ministrul. Forma corectă fiind: A fost alocată o sumă similară ca în anul precedent.

La 6 luni de mandat, vizibil emoţionată, Ioana Bran a citit realizările ministerului.

S-a constituit o comisie de amorţi… amorni…armonizare a legislaţiei cu dispoziţiile legii 69/2000, legea sportului, se afla în stadiul de formulare a propunerilor de modificare şi complemen… aah.. completare alte 3 acte normative”, a spus, printre bâlbe Ioana Bran.

La realizări a fost trecută şi Legea Tineretului. Mai dificil a fost să o explice.

Aceasta realizare este realizarea Ministerului Tineretului şi Sportului. Principala realizare, Ministerul Tineretului şi Aportului are nişte centre de tineret şi sport care se desfăşoară, îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor judeţene de sport şi tineret, dar se doreşte ca şi UAT-urile să aibă aceste centre de tineret, unde au loc consultări publice, unde au loc tot felul de evenimente şi culturale şi formale.. aa.. de formare”, a spus Ioana Bran.

În 2017, România a fost nevoită să mute la Cluj Campionatele Europene de Gimnastică, pe care ar fi trebuit să le găzduiască la Bucureşti, pentru că Ministerul Tineretului şi Sportului nu a fost în stare să construiască o sală de sport.

De asemenea, meciurile de tenis ale echipei de Fed Cup au fost mutate tot la Cluj, din aceeaşi cauză.

Ioana Bran: – În general, construcţiile mari se realizează prin Compania Naţională de Investiţii, compania ştiu că se axează foarte mult şi pe construcţia de săli polivalente, de săli de sport. Acest demers se poate face de către noi sau de către o primărie, în speţă primăria generală a capitalei, o notă de oportunitate.

Reporter: – Aţi făcut o astfel de notă?

Ioana Bran: – În momentul de față încă nu am făcut-o.

Gafele făcute de ministrul Tineretului și Sportului au continuat și la conferința de presă, când un jurnalist a întrebat-o ce părere are despre faptul că un sportiv din lotul național de kaiac-canoe are o diurnă zilnică de doar 25 de lei.

Amuzată inițial de întrebare, Ioana Bran a încercat să dea o explicație, comparând diurna sportivilor cu cea a unui demnitar, care este de 17 lei.

Este o situație reală, desigur, nu poate că nu reușești de acești 25 de lei să-ți iei cea mai bună hrană. Un oficial al statului român în momentul în care pleacă într-o delegație are 17 lei diurnă pe zi. Vorbeam despre consumul de calorii pe care trebuie să-l aibă un om. Din cunoștinețele mele un sportiv este îndrumat de un medic, de un nutriționist pentru a-și face mesele în așa fel încât să aibă tot ceea ce-i trebuie și organismul să nu aibă anumite lipsuri de natură a componenței și a caloriilor de care are nevoie”, a transmis Ioana Bran.

Jurnalistul a insistat și a întrebat-o pe Ioana Bran cum poate un sportiv să se hrănească o zi întreagă din această sumă. Ministrul a venit cu o explicație și a precizat că oricum sportivii trebuie să se mențină într-o anumită greutate.

Eu nu spun că situația este una ușoară, spun doar că și aceștia au nevoie de a avea o dietă în funcție de felul cum le-a spus medicul sau antrenorul, chiar, din cunoștințele mele, aceștia trebuie să se păstreze la o anumită greutate, nu au voie nici să oscileze, pentru că altfel riscă să dezechilibreze puțin și modul cum s-au obișnuit pe partea de antrenament”, a fost explicația ministrului.

 

20 comentarii

 1. Rodica Răspunde

  Fetito , ia o pauza mai lunga sau definitiva din functia pe care o ai ! Te-am auzit la conferinta de presa si crede-ma- penibila e un epitet prea bland pentru tine ! Dintre tine si Viorica , nu stiu pe care s-o aleg la tampeniile pe care le scoateti ! Nu ti-e jena de alti tineri cu studii sau de marii sportivi ai Romaniei care ne-au facut cinste si pe care mataluta-i reprezinti ? Ai auzit de bun simt ? Nu cred , pentru ca daca l-ai avea ai sta undeva ascunsa sa nu te auda nimeni vorbind ! Esti paralela cu tot ministerul pe care-l conduci ; mai bine continua cu modeling-ul ca acolo nu trebuie sa vorbesti prea mult sau poate se elibereaza un post la firma lui tatucu si-acolo poti face bilanturi ; cata palinca ai dat la Dragnea , cata palinca ti-a mai ramas de dat , cata palinca ai produs , etc…..

  • florina Răspunde

   MARE DREPTATE A ZIS RODICA ! Pentru orasul ei ce a facut ? NIMIC !!! Cand ajungi in post de conducere fa ceva pentru orasul tau !!! Nu avem bazin de inot ! Poti face ?! Vrei ?! Fa fato ca ramane ceva dupa tine ! Macar demareaza proiectul ,porneste ceva … Copii au nevoie de inot , intereseazate in alte tari mai dezvoltate cum se procedeaza !

  • Ana Poda Răspunde

   Aici deja trebuie sa fiu de acord cu voi !!N-am ce face !! Insa nu ”dragnea” cred ca e ”vinovatul”,ci ”govorica” !!El, cred eu, este beneficiarul licorii ”tatucului” !!La fel cum dealtfel a vrut sa-l ”promoveze” in functia de ”vice de judet” pe agentul X,Neculai !!Govorica,esti doar un ospatar,un bucatar,nu incerca sa iti depasesti ”nivelul”,ca nu vei reusi !!Domnule Dragnea,te face de rusine,taie-l de pe lista !!

   • Rodica Răspunde

    Vinovata este ea ,in primul rand, ca-si cunoaste bine capacitatile- mi-e si teama sa zic intelectuale- si accepta sa fie marioneta cuiva! De Govor- mare moderator pe la un post local -n-am prea multe cuvinte, si-n asta bubuie prostia ca muzica in boxe! Astea sunt criteriile de competente pentru functiile de conducere , parlamentar sau ministru! Mare atentie, ca trebuie sa ne mobilizam cumva, avem atatea porcarii (si nu de la pesta porcina) de urmarit din partea lor ca ar fi pacat sa le ratam! Cat de imbecil poti fi sa zici tricoaie la pluralul substantivului comun tricou sau ca avem o criza de …..scriitori de manuale! Doamne, te rog ai mila de noi, cei care le…….platim salariile acestor nemernici!

 2. Unu' Răspunde

  Vai duoamne, criminalooo, ai omorât limba română la conferința de presă!
  Un alt exemplar de semi-analfabet reprezentant de seamă al ilustrului guvern viorica dăncilă, proasta satului Videle!
  MU1E P%S!

 3. Tineriada Răspunde

  Nici macar o diurna de sportiv de performanta nu dau pe “realizarile” ei…

 4. y Răspunde

  Tot mă întreb de o vreme a cui ambiție a fost de fapt să ajungă fata asta acolo?

 5. Johny Bravo Răspunde

  Pe lângă faptul că ține la sertar actele penru conacul din Livada care nu știu cum a ajuns la MTS și e deja o dărăpănătură și Hotel Sport și nici nu investește în ele, acum citesc că în ședința de guvern de azi sunt două HG de preluare a două imobile înapoi la minister care erau date în folosință gratuită la anumite federații. Apropo de discuția referitoare la diurnă. Ar trebui redenumit ministerul în ministerul sedentarismului sau a antisportului. Dar e clar că domnișoara are probleme serioase cu scrima și cu judo. Nici pe restul prea îi ajută dar măcar îi lasă în pace.

 6. dr storm Răspunde

  viorica dancila de satu-mare, e penibila mincinoasa , dar stie ea la cine a fost saltea !

 7. starsky and hutch subtitrat Răspunde

  Draga Tută care esti tu Tută,am văzut ca ai muncit mult,te-ai neglijat si ți-au crescut curu si bulanele ,bă chiar si vreo doua rânduri de șoric ți-a înflorit pe burtoaca.Nu-i bai grasa si frumoasa ești, mai da tactu o zestre buna si 100 kile de basamac si ești numa buna de măritat.Succes!
  PS.In cazul in care totusi vrei sa rupi standardele si sa fi o diva ,spune-i lui Vătafu Livache sa-ți taie toate beneficiile financiare si sa te lase doar cu diurna.Sa vezi tu cum din loboda si pepeni” o sa faci categoria” .
  PSS.Nu lua in seama comentariile răutăcioase,nu ai făcut nimic pentru sport ,dar nici ceilalți miniștri nu au făcut nimic.In plus tu STI sa vorbești,ești foarte inteligenta si cu ochelari ai așa un aer …intelectual.

 8. starsky and hutch subtitrat Răspunde

  A ,da si eu am uitat! Muie PSD!Fara număr!

 9. starsky and hutch subtitrat Răspunde

  Fă Ioanoo săi ceri lu Butuza niște coaie ,tricoiaie …in sfârșit niște dalea cu centenaru fă.
  https://adevarul.ro/news/politica/video-secretar-stat-ministerul-tineretului-sportului-centenarul-motiv-mandrie-sa-l-punem-tricoaiele-noastre-1_5b62d470df52022f75e93d98/index.html

 10. abc Răspunde

  Pentru domnișara ministru aș avea o observație. Una din marile ”realizări” ale mandatului este că România nu s-a calificat la finala pe echipe la gimnastică feminin! Mulțumim!

  https://www.libertatea.ro/sport/campionatul-european-de-gimnastica-2018-2346815

 11. y Răspunde

  @W, sper că îți place ce scriu ”teligenții”! Sunt pe măsura boșilor care ne conduc O zi bună să ai.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.