Ultima actualizare: azi, 14:22

anunţ
Publicitate

CONVOCATOR – PISCICOLA SA

Nr. 506/27.10.2020

CONVOCATOR

Subsemnatul, Ioan Ghere,  în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al PISCICOLA S.A., cu sediul în Livada, sat Adrian, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J30/57/1999, având  CUI RO11476728, în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 și dispozițiile articolelor 8.3. lit. (ii) și 10 ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății în data de 08.12.2020, la ora 10:00, în Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr. 13, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

  1. Revocarea membrilor Consiliului de administratie al Societății
  2. Alegerea membrilor Consiliului de administrație al Societății.
  3. Alegerea cenzorilor Societății.

Se stabilește data de 01.12.2020,  ca dată de referință pentru dreptul de vot.

Lista persoanelor propuse pentru funcția de administrator și cenzor poate fi consultată la sediul societății , conform art. 117 ind. 3 alin. 6 din Legea nr , 31/1990.

Ioan Ghere

Președinte al Consiliului de Administrație

Semnătura_____________________