Ultima actualizare: azi, 10:50
Locale

Amenzi de peste 200.000 de lei aplicate de ITM în luna septembrie

itmIn cursul lunii septembrie 2013 inspectorii de muncă din cadrul ITM au efectuat 209  controale, 96 în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 113 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost  aplicate 364  sancţiuni contravenţionale, din care 162 sancţiuni în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 202 sancţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. S-au aplicat amenzi în valoare totală de 217.900 lei, din care 124.900 lei pentru contravenţii în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă  şi 93.000  lei pentru contravenţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

  1. A.     În domeniul stabilirii relaţiilor de muncă

 

             Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 82  sancţiuni, din care 7  sancţiuni contravenţionale pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligaţia încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii); 8 angajatori au fost depistaţi folosind munca nedeclarată, respectiv 17 persoane fără forme legale de angajare (din care 8 femei, un tânăr sub 18 ani); 7 angajatori au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi însumând 90.000 lei, iar pentru un angajator depistat cu 8 persoane fără forme legale de angajare, au fost sesizate organele de cercetare penală, conform prevederilor art. 264 alin.(3) din Codul Muncii şi ale art. 19 lit.(n) din Legea nr. 108/1999 republicată.  Pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 1 amendă în valoare de 300 lei (nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe economie)  şi 74 avertismente (pentru nerespectarea dispoziţiilor privind suplimentară şi acordarea repaosului săptămânal, nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca de noapte, neîndeplinirea obligaţiei de a înmâna salariatului, anterior începerii activităţii, un exemplar al contractului individual de muncă, încălcarea obligaţiei privind examenul medical la angajare şi încălcarea obligaţiei privind conducerea unei evidenţe clare şi corecte a orelor lucrate de salariaţi  şi prezentarea la control a acestei evidenţe la solicitarea inspectorului de muncă).

         Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii au fost sancţionaţi 8 angajatori, din care 6 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă şi 2 pentru nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.

           Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul  general de evidenţă a salariaţilor, au fost sancţionaţi 43 de angajatori (63 de sancţiuni, din care 17 amenzi în valoare totală de 24.600 lei, şi 46 avertismente) şi s-au dispus 65 de măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate cu privire la întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

 

           B. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

            În anul 2013 Inspecţia Muncii derulează Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor, respectarea timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili). 

       În cursul lunii septembrie 2013 au fost controlaţi 14 angajatori din domeniul Transporturilor rutiere, având la data controlului 332 salariaţi. Au fost constatate 22 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând 22 măsuri scrise pentru remedierea acestora, şi au fost aplicate 22 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 13.000 lei.

           C.     Alte activităţi

     1.      Inspecţia Muncii a iniţiat în perioada 17 iulie – 14 octombrie 2013 o Campanie Naţională de informare şi conştientizare a autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la reglementările legale în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă şi al sănătăţii şi securităţii în muncă. Necesitatea organizării acestei campanii este determinată de complexitatea legislaţiei care reglementează raporturile de muncă şi modificările legislative în acest domeniu, precum şi de problemele şi deficienţele constatate cu ocazia controalelor la această categorie de angajatori, probleme datorate fie insuficientei cunoaşteri a legislaţiei muncii dar şi unei interpretări eronate sau neunitare a actelor normative aplicabile. La sesiunile de informare şi conştientizare organizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare în cooperare cu Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare, în lunile august şi septembrie au participat reprezentanţi din 43 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT – oraşe şi comune din judeţ). Sesiunile de informare au constituit un util schimb de experienţă pentru participanţi – personalul cu atribuţii în gestionarea resurselor umane şi lucrătorii desemnaţi cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – cu privire la problemele cu care se confruntă şi modalităţile de soluţionare a acestora.  La încheierea fiecărei sesiuni participanţii au completat chestionare de evaluare privind respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul de competenţă.

     2.    În luna septembrie 2013 au fost eliberate 4 registre de evidenţă a zilierilor; în această lună au fost angajaţi 264  zilieri, care, potrivit înregistrărilor din registre, care au prestat 2256  zile de muncă (om-zile), cele mai multe în domeniile: agricultură (24,8 %), silvicultură (36,6 %), manipulări de mărfuri (12,4 %),    întreţinere şi curăţenie ( 12,4 %).   

    3.   În cursul lunii septembrie s-au înregistrat la I.T.M. Satu Mare 26 de sesizări şi reclamaţii de la salariaţi şi alţi cetăţeni. Aspectele cele mai frecvent semnalate în petiţiile salariaţilor se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale şi indemnizaţii de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea carnetelor de muncă sau a unor adeverinţe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă, nerespectarea dispoziţiilor art. 27 şi 29 din Legea nr. 319/2006.    Rugăm persoanele care prestează munca în subordinea unor angajatori şi nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă (şi nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă) să ne semnaleze în timp util (când încă prestează munca şi pot fi găsiţi muncind), şi nu ulterior, după încetarea activităţii sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă şi înmânarea unui exemplar către salariat.   

        Întrucât în ultima vreme multe sesizări şi reclamaţii sunt anonime, reamintim tuturor celor interesaţi că potrivit prevederilor Legii nr. 108/1999 (republicată) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, inspectorii de muncă sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea oricărei sesizări sau reclamaţii şi să nu divulge angajatorului sau reprezentanţilor acestuia faptul că inspecţia are loc în urma unei reclamaţii. De altfel, potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea de soluţionare a petiţiilor, anonimele nu se iau în considerare şi se clasează.

      Sursa: ITM Satu Mare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mai multe despre Locale
Elevi din Franţa, la Primăria Satu Mare

Primarul Municipiului Satu Mare, Dr. Coica Dorel, a primit astăzi în sala de şedinţe a Consiliului Local, un grup de...

Închide