Ultima actualizare: azi, 19:43
Locale

Vizarea carnetelor de rentă viageră se face până pe 29 august

gabriel les

Gabriel Leş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Satu Mare reamintește că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2013, rentierii trebuie să se prezinte până la data de 29 august 2014, inclusiv, la APIA Satu Mare, de pe strada Botizului nr. 49, în vederea vizării carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul de arendare; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional) și decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2014, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), BI/CI/paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

IMPORTANT! Prezenţa anuală a rentierilor la sediul centrelor judeţene ale APIA pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe despre Locale
Zilele Maghiare Partium în cifre: 45.000 persoane și 3800 litri bere

Principalii organizatori ai celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor Maghiare Partium au prezentat astăzi, într-o conferinţă de presă, un scurt...

Închide