Ultima actualizare: ieri, 21:20
Locale

ITM Satu Mare: 230 de controale în luna septembrie 2014

images (3)În cursul lunii septembrie 2014 inspectorii de muncă din cadrul ITM au efectuat 230 de controale, 138 în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 92 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

A.În domeniul stabilirii relaţiilor de muncă

În domeniul stabilirii relaţiilor de muncă au fost constatate 229 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând 229 de măsuri scrise pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale şi  aplicând 110 de  sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 67.100. lei.

Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 44 de sancţiuni, din care 4  sancţiuni contravenţionale pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligaţia încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii); 4 angajatori au fost depistaţi folosind munca nedeclarată, respectiv 5 persoane fără forme legale de angajare (din care 3 femei); angajatorii depistaţi au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi însumând 50.000 lei. Pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 50 de sancţiuni: 49 avertismente (pentru nerespectarea dispoziţiilor privind suplimentară şi acordarea repaosului săptămânal, nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca de noapte, neîndeplinirea obligaţiei de a înmâna salariatului, anterior începerii activităţii, un exemplar al contractului individual de muncă, încălcarea obligaţiei privind examenul medical la angajare şi încălcarea obligaţiei privind conducerea unei evidenţe clare şi corecte a orelor lucrate de salariaţi  şi prezentarea la control a acestei evidenţe la solicitarea inspectorului de muncă), şi o amendă de 500 lei conform art.260 alin.(1) lit. f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii au fost sancţionaţi cu avertisment 2 angajatori, pentru împiedicarea inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul, sau pentru refuzul de a furniza informaţiile solicitate.

Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul  general de evidenţă a salariaţilor, au fost sancţionaţi 35 de angajatori (46 de sancţiuni, din care 17 amenzi în valoare totală de 15.600 lei, şi 29 avertismente) şi s-au dispus 52 de măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate cu privire la întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

 În perioada 24 – 26 septembrie 2014 Inspecţia Muncii a organizat Campania Naţională de verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 202/2002 republicată privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi. La nivelul judeţului Satu Mare  au fost controlaţi 24 de angajatori,  din care 18 angajatori din sectorul privat şi 6 angajatori din sectorul public. Au fost aplicate 16 sancţiuni (avertisment scris) şi s-au dispus 19 măsuri scrise pentru înlăturarea deficienţelor constatate. În timpul controalelor, inspectorii de muncă au solicitat opinii ale reprezentanţilor salariaţilor care au atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi tratament, precum şi ale unor salariaţi (58 de chestionare completate de salariaţi).

      

B.            În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 194 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând măsuri scrise pentru remedierea acestora la termenele stabilite şi aplicând 194  sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 72.500 lei.

 În perioada aprilie – septembrie 2014, Inspecţia Muncii a organizat o acţiune distinctă de control a angajatorilor din domeniul construcţiilor.

Cu ocazia campaniei au fost efectuate 67 vizite de control la angajatori din domeniul construcţiilor. Au fost constatate 110 de deficienţe, fiind dispuse tot atâtea măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale. Au fost aplicate 110 sancţiuni contravenţionale, din care 104 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 30000 lei.

Principalele deficienţe constatate au vizat următoarele aspecte:

– asigurarea ,marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie, care să permită evacuarea în caz de pericol iminent;

– starea tehnică a instalaţilor de ridicat (macarale, motostivuitoare, schele autoridicătoare, ş.a)  şi manevrarea acestora doar de personal autorizat;

 –  semnalizarea şi îngrădirea instalaţiilor electrice existente în şantier;

 –  utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare,  controlul utilizării de către  lucrători a EIP;

– asigurarea unei instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi lucrătorii

– efectuarea unei supravegheri medicale adecvate, la angajare şi periodic pentru toţi lucrătorii

– verificarea existenţei măsurilor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului (prin sprijine, taluzări sau alte mijloace corespunzătoare);

– verificarea existenţei căilor sigure pentru intrarea şi ieşirea din zona de excavaţii;

– verificarea respectării distanţei suficiente faţă de excavaţii a grămezilor de pământ, materialelor şi vehiculelor în mişcare.

C. Alte activităţi:

1. În cursul lunii iunie 2014 a fost eliberat 1 registru de evidenţa zilierilor (în formatul nou). În  luna  septembrie 2014 au fost angajate ca ziler 73 persoane, care au prestat 105 zile de muncă, majoritatea în agricultură (70 om-zile), şi silvicultură (19 om-zile).

2. În cursul lunii septembrie s-au înregistrat la I.T.M. Satu Mare  26 de sesizări.  Aspectele mai frecvent semnalate în petiţiile salariaţilor se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale şi indemnizaţii de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea unor adeverinţe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă. Precizăm cu această ocazie că forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului de muncă, iar nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Constatarea nulităţii şi stabilirea efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor, sau, dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.   

Rugăm persoanele care prestează munca în subordinea unor angajatori şi nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă (şi nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă) să ne semnaleze în timp util (când încă prestează munca şi pot fi găsiţi lucrând), şi nu ulterior, după încetarea activităţii sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă şi înmânarea unui exemplar către salariat. 

Sursa: ITM Satu Mare                  

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mai multe despre Locale
Urmărit naţional pentru trafic de influenţă, depistat de poliţiştii sătmăreni

În cursul zilei de luni poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale în urma activităţilor specifice desfăşurate  l-au identificat şi...

Închide