Ultima actualizare: azi, 22:07

 

Publicitate

GAL Țara Oașului: Apel de selecție a proiectelor pe măsurile 111, 112, 322, 421

GAL tara oasuluiGrupul de Acțiune Locală Ţara Oaşului anunţă lansarea in perioada 22.12-22.01.2015 de noi sesiuni de cereri de proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare Locala pentru masurile 41.111, 41.112, 41.322 si 41.421:

Masura 41.111„Formare profesionala (training) informare si difuzare de cunostinte”

Masura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Măsura41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”;

Măsura 41.421 „Implementarea proiectelor de cooperare”

Fondurile disponibile pentru aceste masuri in aceasta sesiune, sunt: 

Pentru Măsura 41.111: 57.492 euro;

Valoarea minima eligibila a unui proiect va fi de 5.000 Euro.

Valoarea maxima eligibila a unui proiect Euro 400.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect este de 57.492 Euro.

Beneficiarii eligibili sunt furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor, entitati publice sau private care activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilo rsi/sau informarii si difuzarii de cunostinte:

–          Entitati publice institutii de invatamant:licee si colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar, universitati cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrara

–          entitati private: personae juridice care au competenta in domeniul agricol, silvic sau alimentar conforma cu obiectivele masurii

Pentru Măsura 41.112: 40.000 euro;

Valoarea minima eligibila a unui proiect va fi de 12.000 Euro.

Valoarea maxima eligibila a unui proiect Euro 40.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect este de 40.000 Euro.

Beneficiarii eligibili sunt personae fizice, persoane fizice inregistrate si autorizate (individual si independent ca persoana fizica autorizata sau ca intreprinzator  titular al unei intreprinderi individuale)sau asociat si administrator unic al uneisocietati cu raspundere limitata  care desfasoara in principal activitati agricole, cu varsta de pana la 40 ani, care are o dimensiune cuprinsa intre 6 si 40 UDE, situate pe teritoriul tarii si este inregistrata la APIA si Registru agricol.

Pentru Măsura 41.322: 50.088 euro.

Valoarea minima eligibila a unui proiect va fi de 5.000 Euro.

Valoarea maxima eligibila a unui proiect poate fi maxim 400.000 Euro.

Suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 50.088Euro.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 41.322 sunt comunele, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI), ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult precum şi persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural său natural de interes local și care aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul rural.

Pentru Măsura 41.421: 25.064 euro.

Valoarea minima eligibila a unui proiect va fi de 5.000 Euro.

Valoarea maxima eligibila a unui proiect poate fi maxim 400.000Euro.

Suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 25.064 Euro.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 41.421 sunt Grupuri de Acţiune Locală şi alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acţiune Locală, beneficiari ai Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 care au încheiat contract de finanţare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este 22.01.2014 pentru masurile 41.111 , 41.112,  41.322 si 41.421 ora 16:00.

Depunerea  proiectelor se  va  face la sediul GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, P-ta Eroilor nr. 18,  înintervalul  orar  9:00-16:00.

Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse GhidulSolicitantului aferent  acestei masuri disponibil pe site-urilewww.afir.madr.roși www.galtaraoasului.ro .

Informaţii suplimentare cât si disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate,se pot obține lasediul GAL Ţara Oaşului, din comuna Turţ, P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare sau la nr. de telefon0261-835333.

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:

M 41.111- 7/22.12-22.01.2015         

M 41.112-  7/22.12-22.01.2015

M 41.322- 12/22.12-22.01.2015

M 41.421 – 8/22.12-22.01.2015

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală – Axa IV LEADER

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.