Ultima actualizare: ieri, 21:54
Locale

ISU SOMEȘ: Măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice sezonului rece

images (1)În  sezonul rece, statistica  ne arată că majoritatea incendiilor care s-au manifestat la gospodăriile  şi locuinţele populaţiei au fost cauzate de sistemele de încălzire exploatate fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor.

În scopul preîntâmpinării unor evenimente, ce se pot solda cu pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale, reamintim principalele reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la instalarea şi folosirea sistemelor de încălzire şi coşurilor de fum:

–              sistemele de încălzire – cazanele,  sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de persoane specializate şi autorizate;

–              în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse;

–              focul în sobe va fi supravegheat în permanență;

–              supravegheați permanent copii;

–              evitați supraîncălzirea sobelor;

–              noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele cu gaze naturale nu se va lăsa arzătorul aprins;

–              coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate cel puțin o dată pe an;

–              coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor;

–              se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile;

–              se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze, la canalele de fum care deservesc şi focare cu combustibil solid sau lichid;

–              în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;

–              pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze;

–              montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat şi autorizat în acest sens;

–              la trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau planşee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecţie şi izolate cu materiale incombustibile;

–              conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoşi vor fi menţinute în permanenţă perfect etanşe.    

–              se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecţiuni sau improvizații;

–              se vor utiliza numai siguranţe omologate în tablourile electrice;

–              evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice;

–              aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale de va face după principiul ”gaz pe flacără”;

–              cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă;

–              se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit numai aparate electrice omologate.

Măsuri de prevenire a incendiilor în lăcaşurile de cult

Pentru a se diminua riscul de incendiu în lăcaşurile de cult în perioada Sărbătorilor de iarnă şi a se reduce consecinţele negative ce se pot răsfrânge asupra persoanelor în cazul producerii unui eventual incendiu pe timpul manifestărilor religioase cu public numeros, recomandăm slujitorilor bisericii şi credincioşilor să asigure respectarea următoarele măsuri principale:

         – aducerea la cunoştinţa publicului, pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase, de către slujitorii bisericii, a regulilor ce trebuie respectate în biserică, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare pe timpul izbucnirii unui incendiu în lăcaşul de cult, pentru păstrarea calmului, evitarea producerii de accidente nedorite şi a instalării panicii pe durata evacuării construcţiei incendiate, cât şi privind asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu forţele şi mijloacele existente;

          – pentru evitarea supraaglomerării bisericii cu credincioşi se recomandă ca aceste manifestări religioase să se organizeze în aer liber, iar atunci când totuşi ele se desfăşoară în interior, se va evita permiterea unui număr de credincioşi peste capacitatea construcţiei şi se vor menţine obligatoriu, pe toată durata slujbei, uşile de acces şi evacuare în poziţie deschisă;

          – se va urmări, prin modul de parcare a autoturismelor şi autocarelor, în imediata vecinătate a lăcaşurilor de cult, să nu se blocheze ori îngusteze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie necesare pentru autospecialele pompierilor, în cazul producerii unui eventual incendiu;

          – supravegherea, de către persoane instruite, a sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu flacără din biserici, pe toată durata funcţionării şi oprirea acestora, obligatoriu, înainte de începerea slujbelor religioase cu public numeros;

          – amenajarea unor locuri speciale, în exteriorul lăcaşurilor de cult, pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanţă de siguranţă faţă de construcţii, dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip, supravegherea acestora în permanenţă şi stingerea lor, în mod obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase;

          – evacuarea din interiorul lăcaşurilor de cult, pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, băncilor şi scaunelor nefixate de pardoseală;

          – evitarea depozitării, în poduri, subsoluri, balcoane ori pe căile de evacuare din interiorul bisericilor, de materiale combustibile, mobilier, coroane;

          – asigurarea unei minime dotări cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă şi posibilităţi de utilizare a apei şi stingătoare de incendiu;

          – în situaţia izbucnirii unui incendiu, se va asigura operativ evacuarea persoanelor din construcţie, a valorilor adăpostite, concomitent cu desfăşurarea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare şi cu anunţarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgenţă 112.

 Măsuri de prevenire a incendiilor pentru unităţile unde se organizează Revelionul:

–              numărul persoanelor participante să nu depaşească capacitatea maxim admisă;

–              să fie asigurate culoare şi căi de evacuare libere, marcate şi iluminate corespunzator;

–              asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;

–              utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă aferente clădirilor, evitându-se suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;

–              întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri;

–              în spaţiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere pe mese, iar pe holuri scrumierele cu picior se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de perdele şi draperii;

–              folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare;

–              maşinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

 Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul.

Asigurarea apărării comunităţilor împotriva incendiilor depinde, în mare măsură, de respectul reciproc şi buna credinţă.

Numai prin respectarea acestor măsuri se va reuşi reducerea numărului intervenţiilor în situaţii de urgenţă şi, implicit, va creşte gradul de siguranţă al cetăţeanului, mediului şi bunurilor.                              

Sursa: ISU SOMEȘ Satu Mare

                                                               

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.