Ultima actualizare: azi, 10:12
Locale

Peste 270 de controale ale ITM Satu Mare, în luna noiembrie

inspector ITMÎn cursul lunii noiembrie 2014 inspectorii de muncă din cadrul ITM au efectuat 272 de controale, 149 în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 123 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul stabilirii relaţiilor de muncă

În domeniul stabilirii relaţiilor de muncă au fost constatate 171 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând 171 de măsuri scrise pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale şi  aplicând 123 de  sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 42.300. lei.

Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 58 de sancţiuni, din care 1  sancţiune contravenţională pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligaţia încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii); 1 angajator a fost depistat folosind munca nedeclarată, respectiv 1 persoană fără forme legale de angajare; angajatorul depistat a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 10.000 lei. Pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 57 de sancţiuni  (avertismente) pentru nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară şi acordarea repaosului săptămânal, nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca de noapte, neîndeplinirea obligaţiei de a înmâna salariatului, anterior începerii activităţii, un exemplar al contractului individual de muncă, încălcarea obligaţiei privind examenul medical la angajare şi încălcarea obligaţiei privind conducerea unei evidenţe clare şi corecte a orelor lucrate de salariaţi  şi prezentarea la control a acestei evidenţe la solicitarea inspectorului de muncă).  

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii au fost sancţionaţi cu avertisment 4 angajatori, pentru împiedicarea inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul, sau pentru refuzul de a furniza informaţiile solicitate.

Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul  general de evidenţă a salariaţilor, au fost sancţionaţi 40 de angajatori (59 de sancţiuni, din care 18 amenzi în valoare totală de 26.300 lei, şi 41 avertismente) şi s-au dispus 65 de măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate cu privire la întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 194 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând măsuri scrise pentru remedierea acestora la termenele stabilite şi aplicând 194  sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 66.500 lei.

În cadrul „Campaniei Europene pentru Prevenirea Alunecărilor şi Căderilor la Acelaşi Nivel” , organizată în anul 2014, au fost efectuate 4 şedinţe de instruire la care au participat 71 reprezentanţi ai angajatorilor, iar în perioada 02.05.2014-31.10.2014 au fost efectuate 184 controale, fiind constatate 73 de neconformităţi faţă de prevederile legale; inspectorii de muncă au aplicat 73 de sancţiuni contravenţionale şi au dispus măsuri scrise pentru înlăturarea deficienţelor constatate.

În cadrul celor 2 etape ale „Campaniei Naţionale în Transporturi”  au fost efectuate 46 de controale, fiind constatate 75 de deficienţe; inspectorii de muncă au aplicat 75 de sancţiuni contravenţionale şi au dispus 75 de măsuri scrise pentru înlăturarea deficienţelor constatate.

În cadrul Acţiunii privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă, în cursul lunii noiembrie 2014 au fost verificaţi  4 angajatori care utilizează în procesul de producţie substanţe sau amestecuri de substanţe chimice. Au fost constatate 4 deficienţe, inspectorii de muncă aplicând 4 sancţiuni contravenţionale şi dispunând măsuri scrise pentru înlăturarea deficienţelor constatate.

În cadrul „Acţiunii privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere şi transportului tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere”, au fost controlaţi 7 angajatori,  constatând 14 deficienţe. Inspectorii de muncă au aplicat 14 sancţiuni contravenţionale şi au dispus măsuri scrise pentru înlăturarea deficienţelor constatate.

În cadrul „Campaniei Naţionale de Supravegherea Pieţei Produselor Industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului Sectorial coordonat de către Comisia Europeană” , în cursul lunii noiembrie 2014 au fost verificaţi 4 agenţi economici care produc, importă sau comercializează echipament de lucru şi echipament de protecţie.  La un agent economic au fost identificate produse care nu aveau aplicat marcaj de conformitate C.E. şi nu erau însoţite de instrucţiuni de utilizare şi declaraţie de conformitate traduse  în limba română. S-a dispus retragerea de la comercializare până la punerea în conformitate.

Alte activităţi

În cursul lunii noiembrie 2014 au fost eliberate 9 registre de evidenţa zilierilor (în formatul nou). În luna  noiembrie 2014 au fost angajate ca zilier 178 persoane (distincte), care au prestat 1188  zile de muncă (om-zile), majoritatea în agricultură (672 om-zile), zootehnie (122 om-zile), manipulări de mărfuri (156 om-zile) şi silvicultură (91 om-zile).

În cursul lunii noiembrie s-au înregistrat la I.T.M. Satu Mare  32 de sesizări. Aspectele mai frecvent semnalate în petiţiile salariaţilor se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale şi indemnizaţii de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea unor adeverinţe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă.

Rugăm persoanele care prestează munca în subordinea unor angajatori şi nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă (şi nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă) să ne semnaleze în timp util (când încă prestează munca şi pot fi găsiţi lucrând), şi nu ulterior, după încetarea activităţii sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă şi înmânarea unui exemplar către salariat. Precizăm încă o dată faptul că potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 108/1999 (republicată) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, inspectorii de muncă sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea oricărei sesizări sau reclamaţii şi să nu divulge angajatorului sau reprezentanţilor acestuia faptul că inspecţia (controlul) are loc în urma unei sesizări.

Precizăm de asemenea că reclamaţiile sau sesizările anonime sau în care nu sunt trecute datele de identitate ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanţă nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor .

Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar, cu acelasi continut, aceasta se clasează, potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanţa nr. 27/2002.

Vom încheia cu câteva precizări pentru angajatori referitoare la reglementările legale privind  zilele de sărbători legale în care nu se lucrează.  Zilele de sărbători legale sunt stabilite prin lege (art. 139 din Codul Muncii): 1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai, prima şi a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, Ziua Naţională -1 decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun, două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

În cazul în care, din motive temeinic justificate (activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, sau în cazuri de forţă majoră), se lucrează în zile de sărbători legale, salariaţilor trebuie să li se asigure compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, sau, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază de cel puţin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.