Ultima actualizare: azi, 19:32
Locale

16 personalități locale, premiate în cadrul Galei „Luminătorii Satelor”

Luminatorii Satelor 2015 (14)Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale alături de Consiliul Judeţean a premiat sâmbătă, 27 iunie, la Scena de Folclor din Centrul Vechi, cu ocazia Zilelor Judeţului Satu Mare, personalităţile locale care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea spirituală a localităţilor din care provin.  Cea de-a V-a ediţie a Galei „Luminătorii Satelor” este un eveniment organizat la iniţiativa scriitorului Felician Pop, acum director al Muzeului Judeţean.

Acest eveniment este extrem de relevant pentru conturarea profilului identitar al acestor meleaguri. Sunt evidenţiaţi oamenii care prin eforturile lor au luminat viaţa culturală a comunităţilor din care provin, de a recunoaşte public meritele acestor oameni. Luminătorii satelor au fost şi vor rămâne modele pentru toţi cei care pot conştientiza utilitatea unor asemenea demersuri culturale. Judeţul Satu Mare este singurul din ţară care organizează o manifestare de acest gen prin care sunt celebrate valorile culturale şi spirituale de pe întreg cuprinsul judeţului.

”Luminatorii Satelor” premiați în 2015 au fost:

Achim Cornel

Achim Cornel este originar din satul Domănești, comuna Moftin, de profesie istoric, actualmente doctorand al Universității din Oradea. De-a lungul vremii a avut serioase preocupări în ceea ce privește conturarea profilului istoric identitar al satului natal. În calitate de edil al comunei Moftin a militat pentru ridicarea standardului de viață al consătenilor săi a fost implicat în mai multe proiecte culturale printre care și Festivalul ”Porumbului” manifestare devenită deja tradițională. Are publicate lucrări în reviste de specialitate și în prezent lucrează la teza sa de doctorat având ca temă geneza și evoluția composesoratelor din Nord Vestul României.

Florin Lăcătuș

Născut la 7 aprilie 1998, Florin Lăcătuș este un tânăr profund implicat în acțiunile culturale fiind laureat numai anul acesta la câteva concursuri și festivaluri cum ar fi: Recitatio, Primăvara Artelor, Lucian Blaga, concursul de reportaje Iosif Țiproc și la alte concursuri naționale. Este implicat în mod activ în viața culturală a tinerei generații sătmărene, dar nu-și uită nici meleagurile sale natale, contribuind artistic și la realizarea primei ediții din acest an a manifestării Fiii Satului de la Borlești. De asemenea este membru în conducerea Cenaclului Tinerilor Artiști Sătmăreni ”Alfazet” și are preocupări importante în domeniul creației literare fiind premiat de curând la un concurs naționale de gen.

Ana Vacarciuc

Doamna Ana Vacarciuc provine din satul Roșiori, comuna Valea Vinului acolo unde și-a și început cariera didactică, alături de soțul domniei sale, dăruitul dirijor de coruri Petru Vacarciuc. În baza unei vaste experiențe acumulate într-o viață, dar și grație talentului literar, Ana Vacarciuc a publicat de-a lungul vremii o suită de cărți pentru copii, dar și peste 50 de cronici de întâmpinare pentru cărțile poeților și scriitorilor sătmăreni. Din lucrările domniei sale transpare iubirea față de locurile natale cele care i-au marcat definitiv existența.

Maria Poptile

Maria Poptile este o cunoscută creatoare de artă populară din Ţara Oaşului. A participat cu obiecte tradiţionale la numeroase târguri şi expoziţii atât în ţară cât şi în străinătate. Printre care enumerăm: Festivalul folclorului oşenesc ,,Sâmbra Oilor” Huta Certeze, la Festivalul folclorului codrenesc de la Oţeloaia, comuna Homoroade, a participat la Zilele judetului Satu Mare, la Festivalul regional al patrimoniului culinar carpatic, Negreşti Oaş.

Maria Tripon    

Din 1998 şi până-n prezent, îşi desfăşoră activitatea în calitate de profesor de folclor la Clubul Copiilor si Elevilor din Negreşti Oaş, îmbinând pasiunea cu profesia. Tot în anul 1998 a înfiinţat Ansamblul folcloric “Sanzienele”, în cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor, ansamblu care s-a făcut cunoscut prin frumuseţea şi autenticitatea repertoriului prezentat. Concomitent cu activitatea artistică susţinută de către Ansamblul folcloric “Sânzienele” şi-a împletit şi activitatea artistică personală, în cele mai multe apariţii asigurând un succes extraordinar şi apreciat de specialiştii din folclorul românesc. Are o activitate bogată, constând în înregistrarea a trei albume audio, un album video, o carte biografică, foarte multe diplome de excelenţă, sute de emisini radio şi de televiziune, sute de articole în presă, iar din anul 2012 are Titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Negreşti Oaş.

BĂRBUŞ-Crăţu Vasile

S-a născut la 14 septembrie 1943, în localitatea Apa, judeţul Satu Mare. Epigramist, poet şi prozator, Vasile Bărbuş-Crăţu demonstrează o prodigioasă activitate îndeosebi în anii din urmă, presăraţi cu apariţia mai multor volume: „Noi ca apa”, 2006; „Vot/Acul”, epigrame, 2007; „Dulcele amar”, poezii, 2007; „Salcia neagră”, proză, 2008; „Orbita acrostihului”, poezii, 2009; „Puntea şerpilor”, roman, 2009. Recent,la editura sătmăreană „Eco Print” a văzut lumina tiparului volumul de poezii religioase (pricesne) „Rugă şi vis”. A participat şi la lucrările cenaclului literar „Nord” din Baia Mare, fiind apreciat de creatori ca: Ion Burnar, Augustin Cozmuţa, Valeriu Sabău, Mihai Olos, etc. A publicat poezii în ziarele locale sătmărene „Cronica sătmăreană”, în „Informaţia zilei” din Satu Mare, în „Informaţia de Maramureş”, unde apare o pagină literară săptămânală sub îngrijirea poetului Ion Burnar.

Ana  Peleskei

S-a născut in SUPURU DE SUS, la 8 decembrie 1960. Din anul 1979 este cadru didactic la Şcoala Gimnazială Giorocuta. A crescut şi s-a format ca dascăl cu dragoste şi respect pentru valorile culturii tradiţionale ale neamului românesc dar mai ales pentru folclorul din acest colţ de ţară. S-a străduit şi  a reuşit  să insufle dragostea şi respectul pentru cântecul şi jocul popular copiiilor ajungând chiar la performanţe în valorificarea scenică a acestora.

În ultimii ani a obţinut rezultate deosebite cu formaţia de dansuri MUGURAŞII a Şcolii Gimnaziale din Giorocuta. A participat la festivaluri şi concursuri unde a obţinut diferite premii. A participat la Festivalul judeţean pentru copii si tineri “DANŢU MÂNÂNŢÃILOR”, la Festivalul interjudeţean de folclor “DRAGU-MI-I CÂNTU´ ŞI JOCU´” de la Tăşnad, la Festivalul folclorului codrenesc de la Oţeloaia, la Festivalul SÂMBRA OILOR de la Huta Certeze.

Gereben  Andras

A văzut lumina zilei la 7 aprilie 1942, in localitatea Hrip, într-o familie de lăutari cu tradiţie. A moştenit dragostea pentru muzică dar mai ales pentru instrumentele populare ajungând să ştie cânta la mai multe instrumente.

Din anul 1982, de 33 de ani, este instrumentist la contrabas în orchestra Ansamblului folcloric “Cununiţa” din Satu Mare, alături de care a participat la sute de acţiuni şi manifestări artistice reprezentând judeţul  atât pe plan interjudeţean cât şi internaţional în Ungaria,Austria, Slovacia, Cehia, Belgia, Franta Germania, Italia, Olanda , SUA, Canada şi Israel.

Muntán  Antal  

Învăţător, director adjunct la Şcoala Gimnazială Viile Satu Mare, pe lângă atribuţiile de conducător, dascăl şi pedagog este instructorul formaţiei de dansuri populare maghiare al şcolii. Sub bagheta dânsului am putut admira dansuri sătmărene, dansuri ciobăneşti cu bâte, dansuri transilvane.

Domnul Muntan Antal, se remarcă şi în pregătirea elevilor pentru diferite evenimente, învăţându-i poezii şi cântece populare. Grupul de elevi este mereu prezent la sărbătorile organizate în localitate ca şi Zilele Sfântului Donath, Zilele Páskándi Géza, Balul Strugurilor şi altele.

Domnul director Muntán Antal împreună cu formaţia de dansuri reprezintă comuna Viile Satu Mare la zilele judeţului Satu Mare, precum şi la festivităţile organizate de localităţile din ţară şi de peste hotare.

Török József 

Preşedinte al Asociaţiei Culturale Vetési Albert, poet, muzician Török József, este organizatorul şi animatorul vieţii culturale al comunei. În 2008 au sărbătorit 305 ani de la editarea Ordinului din Vetiş al principelui Transilvaniei Fransisc Rákóczy (28 August 1703). Începând cu acest an Asociaţia Culturală mai organizează manifestările dedicate zilelor Vetési Albert (episcop de Vác, solul lui Matei Corvin) ctitor al bisericii din localitate (sec. XV n.a.), comemorărilor legate de 15 Martie şi altele.

De numele lui Török József se leagă redescoperirea capelei Vlad din localitate, iniţiativa de a deschide un Muzeu al Satului precum iniţierea unor cercetări arheologice pe teritoriul comunei. În Vetiş s-a ridicat statuia lui Fransisc Rákóczy, iar în Oar statuia reformatorului Tordai Demeter tot la iniţiativa dânsului.

Man Gabriella

Absolventă al Universităţii Babeş – Bólyai, este profesoară de Geografie la şcoala din Cărăşeu. Mai bine de  un deceniu s-a implicat în viaţa culturală al localităţii, devenind o membră activă a colectivului coordonator. Consideră o prioritate păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor. Pregăteşte sârguincios elevii pentru concursurile de  istorie, etnografie şi folclor, obţinând cu echipele locuri fruntaşe. A ajuns cu grupele şi la finale internaţionale. A avut echipe care au obţinut locul I, a avut şi cazuri când finala s-a ţinut cu două grupuri de elevi din Cărăşeu. În cadrul concursului Porţi secuieşti porţi verzi au câştigat o tabără în Croaţia cu grupul de elevi.

Pregăteşte cu drag şi suflet copii pentru spectacolele ce au loc în şcoală şi  în localitate.  Este adeptul conceptului că printre obiectivele principale datoria pedagogului este şi popularizarea, instruirea,  îndrăgirea şi culegereas obiceiurilor şi tradiţiilor locale.

Johann Veser 

Johann  Veser este unul dintre membrii fondatori ai formaţiei de muzică veche Carmina Renascentia din Carei, alătur de răposatul profesor Deák Endre şi profesoara Bogáti Bokor Ilona. Ca profesor de  muzică învaţă copii dansuri tradiţionale şvăbeşti din jurul Careiului, cântece tradiţionale şvăbeşti. Este conducătorul formaţiei vocal instrumentale “Karoler Trio”, cu care au avut nenumărate spectacole, cea mai deosebită fiind cea de la Ulm cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la colonizarea şvabilor Sătmăreni. O îndeletnicire deosebită a domnului profesor Johann Veser este şi culegerea folclorului şvăbesc din jurul Careiului, aceste melodii le prelucrează şi are şi un cor alătur de care şi popularizează aceste cântece şvăbeşti.

Sebők Mária  Carei

Doamna Sebők Mária este iniţiatorul şi fondatorul Asociaţiei Culturale de rromi “Dankó Pista” din Carei. Prin strădaniile sale a reuşit să înfiinţeze două grupe de dans ţigănesc, unua pentru tineri şi alta pentru copii.

Aceste formaţii sunt prezente permanent la spectacolele din Carei, dar s-au urcat şi pe alte scene din judeţul Satu Mare. Au participat cu succes la Festivalul Naţional al rromilor aducând Marele premiu de la Sibiu, sunt inivataţi de onoare la spectacolele organizate de Forumul German din localităţile şvăbeşti din jurul municipiului Carei.

Maria Jurchiș

Maria Jurchiş este un bibliotecar model și modern care, prin proiectele și activitățile întreprinse, a adus prestigiul Bibliotecii Comunale “Viorel Sălăgean” din Beltiug. S-a implicat activ în viața comunității locale prin proiecte precum: “Vino, mamă, să mă vezi” – proiect finanțat de Fundația IREX România, prin Programul Național “Biblionet – Lumea în biblioteca mea”, destinat copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; Ateliere de creație destinate copiilor; A participat activ la proiecte inițiate de Biblioteca Județeană Satu Mare: Campania de coalizare și advocacy “Pedalez pentru bibliotecă”; Concursul de creație literară “Eu iubesc biblioteca”; Este partener activ al administației locale și al instituțiilor de învățământ din com. Beltiug în procesul de educație pe tot parcursul vieții, livrând cursuri de educație non-formală și de dezvoltare personală membrilor din comunitate; În 27 februarie 2015, Consiliul Județean Satu Mare, Biblioteca Județeană Satu Mare și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala Satu Mare, i-au decernat “Diploma de merit pentru contribuții deosebite în activitatea de promovare a cărții și a serviciilor de bibliotecă în comunitate”.

Maria Conioși

 Maria Conioşi este un bibliotecar activ și un merituos animator cultural pentru comunitatea din Tarna Mare. A accesat și a implementat cu succes Programul Național Biblionet – Lumea în biblioteca mea, oferind servicii de acces gratuit la tehnologie și Internet locuitorilor din Tarna Mare. Acest program i-a oferit noi oportunități de formare profesională prin participarea la numeroase cursuri și ateliere de lucru organizate de Biblioteca Județeană Satu Mare prin Centrul Permanent de Formare Biblionet.

Activitatea de bibliotecar se completează în mod fericit cu cea de coordonator al Ansamblului popular Florile Tărnii, fapt ce i-a determinat pe decidenții locali să aloce pentru bibliotecă un spațiu frumos și generos, astfel că membrii ansamblului își desfășoară activitățile de pregătire artistică în bibliotecă, în compania cărților.

În calitate de coordonator al Ansamblului popular Florile Tărnii a obținut numeroase premii și distincții, la concursuri și festivaluri de rang județean.

Mirela Horgoş

Mirela Horgoş  este coorodonatoarea Asociaţiei Culturale „Urmaşii lui Lucaciu” Lucăceni, şi a Ansamblului de dansuri populare „Urmaşii  lui Lucaciu’’ care s-a înfiintat în 2008.

Cu Ansamblul de dansuri „Urmaşii lui Lucaciu” a participat la numeroase evenimente judeţene şi interjudeţene cum ar fi: Proiect de parteneriat Sisesti-Lucaceni(traditie si continuitate)Jud Maramures; în 2009 a participat la Festivalul interjudetean Tasnad unde a obtinut locul II, în  2014 a obtinut o Diploma de Onoare , „Obiceiuri ,datinii si traditii de iarna” la Castelul din Carei.

4 comentarii

 1. satmarean.. Răspunde

  Marele consilier Ratiu in loc sa voteze pentru proiectele benefice acestui oras voteaza impotriva alaturi de consilierii pe UDMR.Acum se afla in tratative pentru a cumpara el terenul de la Burdea. Ce incredere poti avea intr-un asemenea om?

 2. Oti Răspunde

  Ar fi trebuit premiat si doctorul consilier impreuna cu gasca de consilieri udmr pentru activitatea destructiva si mafiota pe care o au.ei voteaza impotriva si ratiu cumpara terenul.

 3. mariana Răspunde

  Nu avem nevoie de asemenea oameni nici macar intre consilieri. Ei sunt acolo sa gospodareasca acest oras nu sa-l fure! Daca asa continua ,Ratiu va ajunge sa se voteze singur!

 4. Paula Horotan Răspunde

  Le felicit pe colegele noastre, Maria Jurhiș – bibliotecar la Biblioteca Comunală Viorel Sălăgean Beltiug și Maria Conioși – bibliotecar la Biblioteca Tarna Mare! Aceste distincții sunt dovadă a faptului că bibliotecaraii sătmăreni sun oameni activi și implicațai, că își respectă crezul de a fi permanent în slujba comunității! În numele Colectivului Bibliotecii Județene Satu Mare, semnează Paula Horotan, director adjunct, de profesie bibliotecar-arhivist, specialist în științele comunicării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.