Ultima actualizare: ieri, 21:13
Publicitate

DIMEX 2000 COMPANY SRL: Anunţ de mediu

DIMEX 2000 COMPANY SRL, cu sediul în localitatea Rebrișoara, str. Principală nr. 315, județul Bistrița Năsăud, titular al proiectului Organizare de șantier în cadrul proiectului ”Extindere SZAA Satu Mare, către Medieșu Aurit, Romănești, Băbășești, Odoreu, Decebal, Doba și a sistemului de canalizare în aglomerările Dorolț, Satu Mare, Vetiș, Doba și Medieșu Aurit” – propus în localitatea Decebal, comuna Vetiș, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.