Ultima actualizare: azi, 21:52

Publicitate

COMCAS LJ 2000 SPRL – ANUNŢ

Nr. 1012/31.10.2023

ANUNT

COMCAS LJ 2000 SPRL, cu sediul în Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr. 13, jud. Satu Mare, având CUI RO 20570987, înregistrată la UNPIR în RSP sub nr. 0111, numită lichidator judiciar al SC VIANEN SRL, cu sediul în Satu Mare , str. Măcinului , nr. 10, jud. Satu Mare, inregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J/30/1952/1994 , având codul de identificare fiscală RO 6661010 , prin Încheierea civ. nr. 342/F/CC/27.10.2023, pronunțată de Tribunalul Satu Mare, secția a II a civilă , de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 1731/83/2023:

Notifică :

Începerea procedurii falimentului împotriva debitorului SC VIANEN SRL , prin Încheierea nr. 342/F/CC/27.10.2023, pronunțată de Tribunalul Satu Mare , secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr.1731/83/2023.

Creditorii debitorului SC VIANEN SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 12.12.2023. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele deținute împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 21.12.2023.

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestații la tabelul preliminar -7 zile de la publicarea în BPI a tabelul preliminar , conform art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.

Termenul pentru întocmirea şi afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 18.01.2024.

Prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. I, Slavici, nr. 13 , la data de 29.12.2023, ora 9, având ca ordine de zi :

1. -Desemnarea Comitetului creditorilor;

2.- Confirmarea lichidatorului judiciar;

3.- Stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență).

Lichidator judiciar,

COMCAS LJ 2000 SPRL

Asociat coordonator

Ghere Ioan