Ultima actualizare: ieri, 23:05
Locale

Propunerile UDMR pentru bugetul municipiului Satu Mare

sedinta-consiliu-local-satu-mare-(8)Grupul de consilieri UDMR a transmis astăzi, printr-un comunicat de presă, propunerile pentru modificarea bugetului propus pentru anul 2014.

Redăm în continuare documentul înregistrat şi la Primăria Satu Mare:

 Puncte-cheie ale bugetului 2014:

După analiza bugetului propus pentru anul 2014, constatăm cu regret că nu s-a realizat o majorare semnificativă faţă de anii precedenţi: lipsesc fondurile promise de Guvern, se înregistrează o creştere nesemnificativă faţă de 2013 sau 2012. Din acest motiv este deosebit de importantă cheltuirea responsabilă a banilor sătmărenilor, trebuie să vizăm necesităţile reale în defavoarea celor inutile. Propunerile noastre de modificare a bugetului iniţial:

 1. Infrastructură:
 • In bugetul propus nu se detaliază lista străzilor şi obiectivelor din capitolul Investiţii. Considerăm un punct substanţial în buget şi cerem informaţii precise despre acestea, până atunci propunem readucerea sumei la nivelul anului 2013: 17.000.000 lei
 • Reabilitarea clădirilor Centrului Vechi: datorită modificării in anul 2013 a legislaţiei in domeniu, in acest an se deschide o posibilitate reală pentru reabilitarea clădirilor din Centrul Vechi al oraşului: in temeiul Legii 146/2013 propunem alocarea unei sume de 200.000 lei pentru inceperea etapelor necesare a reabilitării clădirilor istorice din centru: inventariere, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, execuţie. Propunem includerea activităţilor de reabilitare in planul multianual al Municipiului şi alocarea unei sume anuale constante pentru reabilitare. Printre propunerile noastre de reabilitare sunt: faţada Hotelului Dacia (Pannonia), faţadele clădirilor din Piaţa Libertăţii, a celor de pe strada Ştefan cel Mare, etc.

 Temei legal:  prevederile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, respectiv modificările aduse de Legea nr. 146 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor care stabileşte lucrările de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, etapele, termenele şi modul de finanţare a lucrărilor, obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale deţinătorilor clădirilor, precum şi sancţiunile aplicabile pentru neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor care le revin, conform  Art. 5: “(1) Pentru elaborarea şi fundamentarea programelor multianuale, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia luării măsurilor necesare pentru identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a deţinătorilor acestora, stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi a regulamentelor de intervenţie, în condiţiile prevăzute de prezenta lege”. Legea prevede: “Autorităţile publice locale stabilesc alocaţii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor permise de lege”.

 • pentru a asigura condiţii decente şi potrivite pentru desfăşurarea activitiăţii de învăţământ, propunem introducerea sumei de 500.000 lei pentru reparaţiile clădirii de pe strada Wolfenbüttel nr. 4-6, în cazul mutării Universităţii Babeş-Bolyai în această locaţie. Având in vedere că proiectul de reabilitare a clădirii a fost intocmită, propunem deschiderea poziţiei pentru reactualizarea proiectului  în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile  pentru reabilitare, suma propusă pt actualizare: 10.000 lei
 • modernizarea tuturor pieţelor: in bugetul actual este inclusă doar piaţa de vechituri, propunem includerea fazelor de Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru modernizarea tuturor pieţelor, finanţarea este posibilă prin transferul sumelor de la ADP, propunem sumele: 10.000 + 10.000 lei
 • propunem introducerea unei pozitii de Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea clădirii Colegiului National Kölcsey Ferenc,  conform actului adiţional din contract: 1.000 lei
 • Infrastructura de biciclete: dezvoltarea infrastructurii de biciclete trebuie să fie o prioritate pentru Municipiul Satu Mare: prin dezvoltarea reţelei de piste de biciclete se va reduce pe termen mediu şi lung aglomeraţia rutieră a oraşului, trebuie să creăm cetăţenilor posibilităţi accesibile şi sigure pentru folosirea regulată ale acestora în locul maşinilor. Totodată, este o măsură importantă în crearea posibilităţilor de recreaţie şi sport pentru cetăţenii de toate vârstele. In acest sens, propunem:
  • includerea in bugetul 2014 a unui studiu complex despre dezvoltarea reţelei de piste de biciclete, studiu care să cuprindă întregul oraş: inventarierea pistelor existente, identificarea punctelor şi tronsoanelor problematice, soluţii tehnice pentru dezvoltarea reţelei de biciclete, cu consultarea cu organizaţiile civile din domeniu. Suma propusă: 100.000 lei
  • tronsonul Baritiu-Noroieni-DJ194A este inclus in buget doar cu studiu de fezabilitate, propunem includerea in bugetul 2014 a fazei de proiect tehnic: 50.000 lei  şi alocarea unei sume din bugetul de investitii de 250.000 lei pentru executarea ei.

2. Transport public (Cap. 84)

Pentru anul 2014 propunem ridicarea calităţii transportului public printr-o strategie coerentă, orientată spre călători: îmbunătăţirea condiţiilor de aşteptare, acces la informaţiile de orar, etc. In acest sens, propunem:

 • alocarea unei sume de 300.000 lei pentru dotarea staţiilor de autobuz cu acoperiş, bănci, automate, redesenarea hărţii de transport, propunem să fie executate în regim de urgenţă minim 10 staţii de autobuz

3.  Asistenţă socială (Cap. 68)

Pentru asigurarea serviciilor din domeniul social, propunem suplimentarea bugetului de transferuri al SPAScu suma de 175.000 lei pentru următoarele instituţii:

 • Surorile de Caritate 25.000 lei
 • Casa Sătmăreană: 150.000 lei, motivare: în proiectul prezentat in Anexa nr.8 pentru anul 2015 este prevăzută suma de 100.000 pentru SF+PT, respectiv 2.000.000 lei ptr. 2016-2017 lucrări de construcţii din FEN – dacă nu ajutăm instituţia să iasă din insolvenţă nu vor mai avea loc cele aprobate. Salvarea unităţii este absolut necesară deoarece bolnavii nu au altă posibilitate de tratament special, iar nerespectarea contractului internaţional ar putea avea consecinţe diplomatice.

4. Salubrizare (Cap. 71):
Este absolut necesară revizuirea tuturor operaţiunilor efectuate de operatorul de salubritate, eficientizarea  şi optimizarea activităţii – ca urmare propunem reducerea sumei alocate cu 10%, suma propusă fiind 11.250.000 lei.

5. Siguranță publică: in acest an se va finaliza proiectul de supraveghere stradală începută in 2011, propunem in plus eficientizarea serviciului prin includerea următoarelor elemente:

 • Introducerea unui număr unic de urgență pentru Poliţia Locală: 0261-999, uşor de memorat pentru toţi locuitorii oraşului costuri anuale: 10.000 lei pentru 2014. De asemenea considerăm importantă înregistrarea convorbirilor şi pe această linie telefonică.
 • Localizarea şi supravegherea agenţilor Poliţiei Locale prin GPS este de asemenea o soluţie  eficientă: la primirea apelului, dispeceratul poate localiza unitatea care ajunge cel mai rapid la problema solicitată, se va reduce timpul de răspuns al instituţiei. Cealaltă utilitate este posibilitatea de evaluare a agenţilor: se pot verifica trasee, se poate calcula consumul automobilelor şi scuterelor, se va îmbunătăţi calitatea serviciilor Poliţiei Locale. Costurile implementării sistemului GPS evaluăm la suma de 25.000 RON cu TVA inclus.

6. Cultură, recreere, sport (Cap 67)

In spiritul multiculturalităţii şi cu scopul de a oferi cetăţenilor oraşului un program cultural diversificat, propunem alocarea unei sume de 65.000 lei pentru Fundaţia Identitas, conform cererii depuse comisiei. Din această sumă se vor realiza o serie de activităţi culturale ce vor contribui la diversitatea culturală a Municipiului:

 • Editare cărţi: seria de autori sătmăreni – teme sătmărene
 • Programe de cercetare etno-culturale cu tematică privind diversitate culturală, multiculturalitate, evoluții demografice, studii sociale și culturale.
 • Programe culturale şi educaţionale, comemorări istorice și evenimente culturale
 • Grupuri de cenaclu literar, grupuri de dansuri populare, grupuri de teatru, etc

In acest an se împlinesc 45 de ani de la fondarea secţiei române al Teatrului de Nord: propunem alocarea unei sume de 25.000 lei pentru marcarea acestui eveniment important.

Clubul Sportiv Municipal:

 • Cerem reducerea cheltuielilor pentru Clubul Sportiv Municipal: in 2013 s-a făcut reducere doar la nivelul declarațiilor de presă, la finalul anului s-a ajuns la sumele din anii precedenţi doar rezultatele nu s-au ridicat la nivelul anterior. In acest an dorim să alocăm un  buget intemeiat, fără bilete de avion de 5500 de lei şi alte cheltuieli nejustificate. Există o diferenţă nejustificată între sumele din documentele primite, aşteptăm clarificarea acestora.
 • Pe lângă CSM şi Olimpia, considerăm important sprijinirea financiară a altor entităţi şi ramuri sportive: din excedentul creat la CSM propunem alocarea sumei de 100.000 lei pentru Asociaţia Judeţeană de Fotbal şi 50.000 lei pentru Clubul Sportiv Unio care aduce rezultate sportive importante pentru Municipiul Satu Mare.

7. Capitolul “Dotări”:

 • Considerăm că nu este o prioritate şi nu are fundamentare economică achiziţionarea unui patinoar de 100.000 de euro nici a locomotivei de 35.000 de euro, propunem scoaterea acestor poziţii din capitolul respectiv, se pot identifica alte priorităţi pentru cheltuirea sumei de 595.000 lei
 • Totodată, cerem explicaţii despre necesitatea achiziţionării următoarelor elemente: achiziţie a 4 automobile,
 • Propunem achizioţionarea a cel puţin 3 sisteme cu barieră şi acces pe bază de cartelă pentru reglementarea parcării in centrul oraşului: suma propusă 30.000 lei
 • In bugetul propus se alocă o sumă consistentă pentru achiziţionarea de mobilier urban – dorim să fie explicitate ce anume se doreşte şi unde vor fi amplasate aceste elemente

Cu deosebit respect,
Grupul de consilieri locali UDMR
28.01.2014

7 comentarii

 1. baby Răspunde

  ce ti-e si cu opozitia asta… acum au vreme sa se ocupe si de buget ca pe cand erau la butoane numai semnau OP urile cu destinatie expressa……

 2. Satmarean Răspunde

  Patinoar pentru o suta de de euro????
  Locomotiva???

  Coica tu esti nebun? Mai dă afară pe câțiva din echipa ta de specialiști că sintetți varză frate!! Udemeristii trebuia să vina cu aceste corectii???? unde sint oamenii tai? vai de capul nostru….

 3. s.m. Răspunde

  cam asa propuneri si obiective as astepta de la actualul primar. nu chefuri si bairamuri si mutari de primarie si alte porcari cum a fost intrebarea lui ce sa facem cu groapa lui gyuszi?. nu tin cu nici un politician si cu nici un partid dar daca esti la conducerea orasului atuncea faci ceva pentru orasul tau in afar de chefuri si alte porcari ce sau facut pana acuma. felicit pe dm din opozitie. este o propunere corecta si bine argumentat.

 4. Ion Răspunde

  Butka, stai jos!

 5. ZSOLTI Răspunde

  pe aceasta idee as vrea o confruntare la tv si nu monolog de primar ratat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mai multe despre Locale
Expoziţie la Castelul Karolyi: “Trofee din Africa şi colecţia de arme a Sir Dr. Panczel Zoltan Tibor”

În data de 31 ianuarie 2014 ora 14:00 va avea loc la Muzeul Municipal Carei, în incinta castelului Karolyi, vernisajul...

Închide