Ultima actualizare: azi, 14:17
Locale

Angajări la Spitalul Județean Satu Mare. Se caută 161 de asistenți medicali și infirmieri

spitalul judetean satu mareSpitalul Județean Satu Mare scoate la concurs peste 160 de posturi de asistenți medicali și infirmieri. Lista posturilor pe secții, precum și bibliografia și actele necesare la concurs sunt prezentate mai jos.

În data 30.04.2015 ora  10,00 va avea loc concursul pentru ocuparea următoarelor posturi durata nedeterminata: 

 

Nr.

crt.

Locul de muncă

unde este postul vacant

Funcţia,specialitatea

postului

Nr.

Posturi

97

  1.

2.

  3.

  4.

 

5.

  6.

  7.

  8.

 

  9.

 

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

Ambulatoriu  –  Lab.BFT

Sectia  A.T.I

Sectia Cardiologie

Sectia Obs.ginecologie

Sectia Obs.ginecologie

Sectia Diabet zaharat,nutritie

Sectia Chirurgie generala

Amb.Cab.Chirurgie vasculara

Lab.analize medicale

 

Radiologie si imagist.+CT

 

Bloc operator central

Sectia Urologie

Sectia Medicina interna I

Comp.Reumatologie

Sectia Chirurgie infantila

Ambulatoriu –Cab.ORL

Sectia Pediatrie Tasnad

Ambulatoriu – Cab.Endocrinologie

Ambulatoriu – Cab.NPI

Comp.PCIN

Comp.Nefrologie

Sectia Gastroenterologie

Sectia Ortopedie si traumatologie

Unitate transguzii II

Sectia Neurologie

Sectia ORL

Sectia Oftalmologie

Sectia Oncologie

Sectia Boli infectioase adulti

Sectia Boli infectioase copii

Sectia Psihiatrie acuti

Sectia Psihiatrie cronici

Sectia Neonatologie

Serv.Jud.de Med.Legala

Amb.-Cab.Chir.generala 

Amb.-Cab.Cardiologie 

Asistent med.generalist

 Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Moasa

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asist.laborator/Asist med. generalist

Asist.radiologie/Asist. med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

Asistent med. generalist

1

6

5

2

2

2

5

1

4

 

4

 

4

3

5

3

1

1

3

1

1

1

1

5

1

1

9

2

1

1

3

       2

       1

       1

       5

       1

       1

       1          

b)Actele solicitate pentru dosarul de înscriere:

–          cerere de inscriere adresată conducerii unităţii;

–          copia actului de identitate;

–          copia diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

–          adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz in specialitate sau copia carnetului de munca ;

–          cazier judiciar ;

–          adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical ( fizic si neuropsihic);

–          copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau dupa caz recomandarea de la ultimul loc de munca;

–          curriculum vitae;                

–          alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R avizat pe anul 2015;

Copiile de pe actele prevazute la lit.b) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Înscrierea candidaţilor se face la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, până în data de 23.04.2015, ora 10:00, la Serviciul RUNOS.

Informaţii suplimentare se pot obţine  la Serv. R.U.N.O.S. al unităţii, tel. 0261-748317, 0261-  

    748316, zilnic intre orele 12.00-14.00.

  c) Conditii specifice necesare pentru ocuparea postului:

– mentionam ca la concurs pot participa asistenti medicali/moasa indiferent de nivelul studiilor (M,PL,SSD,S)

  d) Concursul se va desfășura în patru etape succesive astfel:

– selectia dosarelor de inscriere –

– testare psihologica- proba eliminatorie

– proba scrisa  

– proba practica /interviu   

Concursul va avea loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, în ziua de 30.04.2015, ora 10,00.

Cu 30 de minute inainte de inceperea probei scrise se va face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate.

Candidatii admisi la proba scrisa ( minim nota 7) vor putea participa la proba practica/interviu unde nota minima este 7.

Cu 30 de minute inainte de inceperea probei practice se va face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate.

Concursul se desfasoara conform HGR nr.497/2010.

  e) Tematica :

       1.Precautiuni Universale, Anexa V –Metodologia de supraveghere  si control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar – Ordinul MS nr.916/2006 (definitia infectiei nosocomiale, pag.1, Anexa IV);

       2.Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare (cap.I-IV);

       3.Ghid de nursing – Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali sub redactia Lucretia Titirca, editura Viata Medicala Romaneasca;

 • punctiile;
 • recoltarea produselor biologice si patologice;
 • sondaje, spalaturi, clisme;
 • administrarea medicamentelor;
 • pregatirea preoperatorie;
 • supravegherea postoperatorie si ingrijiri acordate pacientilor operati.

4.Urgentele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucretia Titirca

 • urgentele aparatului respirator ;
 • urgentele aparatului cardiovascular ;
 • urgentele abdominale;
 • urgentele renale si urologice ;
 • urgentele neurologice;
 • socul.

5.Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

Bibliografia :

1.Ordinul MSP nr.916/2006 privind organizarea- supravegherii si controlul infectiilor nosocomiale;

2.Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatare, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;

3.Ghid de nursing – Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali sub redactia Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca;

4.Urgentele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucretia Titirca;

5.OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

În data 04.05.2015 ora  10,00 va avea loc concursul pentru ocuparea următoarelor posturi durata nedeterminata: 

Nr.

crt.

Locul de muncă

unde este postul vacant

Funcţia,specialitatea

postului

Nr.

Posturi

5

  1.

 

   Ambulatoriu  –  Lab.BFT

   Ambulatoriu  –  Lab.BFT

 Asistent med. BFT

 Asist. med. BFT-masaj

1

b)Actele solicitate pentru dosarul de înscriere:

–          cerere de inscriere adresată conducerii unităţii;

–          copia actului de identitate;

–          copia diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

–          adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz in specialitate sau copia carnetului de munca ;

–          cazier judiciar ;

–          adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

–          copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau dupa caz recomandarea de la ultimul loc de munca;

–          curriculum vitae; 

–          certificat inacadrare in grad de handicap pentru nevazatori              

–          alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R avizat pe anul 2015;

Copiile de pe actele prevazute la lit.b) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Înscrierea candidaţilor se face la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, până in data de 27.04.2015 , ora 09,00, la Serviciul RUNOS.

     Informaţii suplimentare se pot obţine  la Serv. R.U.N.O.S., al unităţii, tel. 0261-748317, 0261-  

    748316 zilnic intre orele 12.00-14.00.

  c)Conditii specifice necesare pentru ocuparea postului :

– mentionam ca la concurs pot participa asistenti medicali balneofizioterapie si asistenti medicali balneofizioterapie-masaj indiferent de nivelul studiilor (M,PL,SSD,S)

d) Concursul se va desfasura in trei etape succesive astfel :

– selectia dosarelor de inscriere 

– testare psihologica – proba eliminatorie

– proba scrisa – cu exceptia nevazatorilor

– proba practica /interviu 

Concursul va avea loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, în ziua de 04.05.2015 , ora 10,00.

Cu 30 de minute inainte de inceperea probei scrise se va face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate.

Candidatii admisi la proba scrisa ( minim nota 7) vor putea participa la proba practica unde nota minima este 7.

Cu 30 de minute inainte de inceperea probei practice se va face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate.

Concursul se desfasoara conform HGR nr.497/2010.

  e) Tematica si Bibliografia pentru concurs :

asistent medical BFT

– 444 de Teste pentru examene si concursuri pentru asistenti medicali, Ordinul Asistentilor Medicali , 2003

asistent medical BFT- masaj

– Vasile Marcu – Masaj si kinetoterapie – Editura sport-turism – Bucuresti 1983

asistent medical BFT- masaj – proba scrisa, practica si inteviu

            pentru nevazatori care fac dovada incadrarii in grad de handicap (certificat) – proba practica

            si interviu.

În data de 05.05.2015 ora 10,30 va avea loc concursul pentru ocuparea următoarelor posturi durata nedeterminata:

       Nr.

crt.

Locul de muncă

unde este postul vacant

Funcţia, specialitatea

postului

Nr.

posturi

       59

1.

  2.

3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Sectia Medicina interna I

Comp.Reumatologie

Sectia Diabet zaharat,nutritie

Sectia Cardiologie

Bloc operator central

Comp.Ch.Cardiovasculara

Sectia Ch.infantila

Sectia Ch.plastica

Sectia Obs.ginecologie

Sectia Ortopedie si traumat.

Sectia Urologie

Sectia Pediatrie

Sectia Neonatologie

Sectia A.T.I

Sectia A.T.I

Sectia Oncologie

Sectia Chirurgie generala

Sectia Neurologie

Sectia Boli infectioase adulti

Sectia Boli infectioase copii

Sectia Dermatovenerologie

Sectia ORL

Sectia Oftalmologie

Comp.Nefrologie

Sectia Psihiatrie cronici

Infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

brancardieri

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

infirmier

5

2

2

4

6

2

1

3

4

1

2

1

1

4

3

1

2

2

2

1

3

2

1

1

       3      

b) Actele solicitate pentru dosarul de înscriere:

–          cerere de inscriere adresată conducerii unităţii;
–          copia actului de identitate;
–          copia diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
–          adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz in specialitate sau copia carnetului de munca ;
–          cazier judiciar sau declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
–          adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
–          curriculum vitae;                

–          alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs- certificat sau adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R sau alti furnizori autorizati de Ministerul Muncii,Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerul Sanatatii- Directia generala resurse umane si certificare, curs de infirmiere pentru candidatii care participa pe posturile de infirmieri;

Copiile de pe actele prevazute la lit.b) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Înscrierea candidaţilor se face la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, până in data de 29.04.2015, ora 10,00, la Serviciul RUNOS.

Informaţii suplimentare se pot obţine  la Serv. R.U.N.O.S., al unităţii, tel. 0261-748317, 0261- 748316 zilnic intre orele 12.00-14.00.

  c) Concursul se va desfasura in patru etape succesive astfel :

– selectia dosarelor de inscriere

– testare psihologica- proba eliminatorie

– proba scrisa-

– proba practica –

Concursul va avea loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, în ziua de 05.05.2015, ora 10,30.

Cu 30 de minute inainte de inceperea probei scrise se va face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate.

  d) Tematica:

       1.Conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protectie adecvat; spalarea mainilor; prevenirea accidentelor si altor tipuri de de expunere profesionala.Definitia infectiei nosocomiale. Metodologia de supraveghere si control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar.Protocol de asigurare a ingrijirii de urgenta, in caz de expunere accidentala la produse biologice.

       2.Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare.

 • Curatenia (definitie, metode generale de efectuare a curateniei, reguli fundamentale in utilizarea produselor folosite in activitatea de curatenie, reguli pentru depozitarea produselor si ustensilelor folosite la efectuarea curateniei si reguli de intretinere),
 • Dezinfectia ( definitie, dezinfectia prin mijloace fizice, dezinfectia prin mijloace chimice- clasificarea dezinfectie, antisepticele, spalarea mainilor si dezinfectia pielii, factori care influenteaza dezinfectia, reguli generale si de practica a dezinfectiei, antisepticele, definitie si criterii de utilizare si pastrare a antisepticelor , dezinfectia igienica a mainilor, metode de aplicare a dezinfectantelor in functie de suportul tratat).

3.Clasificarea, ambalarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale.

4.Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor internati :

 • Patul pacientului
 • Pregatirea si schimbarea patului
 • Pozitiile pacientului in pat
 • Schimbarile de pozitie ale pacientului
 • Mobilizarea pacientului
 • Transportul pacientilor
 • Toaleta pacientului
 • Escarele de decubit
 • Alimentatia pacientului
 • Captarea dejectiilor fiziologice si patologice

Bibliografia :

       1.Ordinul MSP nr.916/2006 privind organizarea supravegherii, prevenirii si controlul infectiilor nosocomiale:

       a) Definitia infectiei nosocomiale

       b) Anexa IV – Precautiuni Universale

       c) Anexa V – Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar

       2.Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare (Capitolul I- definitii,Capitolul II-curatarea Capitolul III- dezinfectia)

       3.Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale

       4.Ghid de nursing  cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale – coordonator Lucretia Titirca

8 comentarii

 1. decenta Răspunde

  Obigaroriu cei sapte ani de’acasa, sau trebuie sa aiba comportamentul “animalic” existent? Ma refer la personalul auxiliar (asistenti, infirmieri) de care “ducem lipsa”

 2. satmarean Răspunde

  Pentru a promova examenul cit trebuie achitat?

 3. satmarean Răspunde

  Sulea cel Viteaz organizeaza examenul?

 4. satmarean Răspunde

  E considerat voluntariatul vechime in munca?

 5. satmarean Răspunde

  Pe langa cunostintele de specialitate sunt necesare si alte tipuri de cunostinte?

 6. Sătmărean Răspunde

  Suntem pe ultimul loc la speranţa medie de viaţă pe ţară. Dacă acest concurs se va organiza pe bază de aranjamente, așa cum se aude prin Târg, avem șansa de a ne păstra locul codaș și la acest capitol.

 7. Genoveva Gina Răspunde

  am depus odata dosarul la spital dar nu am avut noroc ,nu am avut banii necesari ,plus ca am lucrat in domeniu ,in ziua de azi se merge pe o suma foarte mare ca sa intri la spital ,asa e la noi plus ca am fost la axamen dar nu am luat ,cum spuneam nu am avut destui bani ,dar si acuma tot asa o sa mearga ,macar sa fiti sinceri si spuneti cat trebuie dat

 8. doar pentru ca ai o diploma nu inseamna ca si esti bun de ceva Răspunde

  bine ca intinde-ti mana sa va primeasca in spital pe bani de nimic , in loc sa plecati in anglia unde se plateste , daca tot vreti bani , macar munciti pe bani ca de aia ati facut scoala , nu va mai milogiti pe la poarta spitalului ca nu merita injosirea ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.