Ultima actualizare: azi, 15:30
Locale

OFICIAL. Autoritățile locale au hotărât: Carantină pentru Satu Mare, Păulești, Vetiș și Sanislău

Autoritățile locale au hotărât: carantină pentru Satu Mare, Păulești, Vetiș și Sanislău. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare a adoptat astăzi hotărârea Nr.52 din 16.11.2020 pentru stabilirea unor măsuri și responsabilități privind instituirea carantinei zonale în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare.

Hotărârea nu a fost încă făcută publică, fiind așteptată aprobarea ei și de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Deși este o decizie foarte importantă, ea a fost ţinută, deocamdată, departe de ochii presei.

La nivelul municipiului Satu Mare rata de infectare este de 7,445/1000 de locuitori.

Redacţia PortalSM a intrat în posesia hotărârii, pe care v-o prezentăm mai jos:

HOTĂRÂRE:

ART.1. Se solicită Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 19.11.2020 ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Satu Mare, județul Satu Mare.

ART.2. (1)Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

(2)Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în / din municipiul Satu Mare și asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, după caz;

 

ART.3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere, (Anexă) legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

ART.4. În zona prevăzută la art.1, se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată:

 1. În intervalul orar 05:00-23:00, în interiorul zonei menționată la art.1, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 2. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 3. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 4. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 5. deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 7. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 8. deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 9. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 10. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 11. participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 12. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 13. alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 14. deplasarea în vederea de obținerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificat de înmatriculare, permise, pașapoarte, etc).

 

 1. În intervalul orar 23:00-5:00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), l).

 

 1. În/din zona menționată la art.1 este permisă intrarea / ieșirea pentru:
 2. transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
 3. persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități în zona carantinată în domeniile: economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor ;
 4. persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 5. persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 6. deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 7. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
 8. deplasarea în vederea de obținerii de acte oficiale ( acte de stare civilă, certificat de înmatriculare, permise, pașapoarte, etc).

 

 1. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
 2. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 3. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
 4. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

 

ART.5. În zona prevăzută la art.1, se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

 1. Se permite tranzitarea municipiului Satu Mare de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localități.
 2. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media a acestei măsuri;

 

ART.6. În zona prevăzută la art.1, se propune instituirea următoarelor măsuri suplimentare :

 1. Slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online.
 2. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (numărul ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă).
 3. Este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane.
 4. Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber, se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane.

 

ART. 7.  În zonele prevăzută la art.1, se interzic următoarele activități:

 1. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
 2. Organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
 3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor. Vor putea comercializa doar în sistem “take-away”/ catering;
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) și loz ;
 5. Organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii Nr. 60/1991;
 6. Organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
 7. Activități culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise;
 8. Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
 9. Organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si piețelor de vechituri în spații închise;

 

ART.8. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 21:00 cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/hypermarketuri la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare fizică;

(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare fizică;

Art.9.  Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

 

ART.10.  Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Satu Mare pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală, pentru municipiul Satu Mare, județul Satu Mare.

Art.11. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someș” al judeţului Satu Mare asigură transmiterea mesajelor de avertizare prins sistemul RO-ALERT către populația din localitățile carantinate, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii, carantinei, adoptate în prezenta hotărâre.

ART.14.  Instituția Prefectului – Județul Satu Mare va comunica prezenta Hotărâre tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu și către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, pentru punere în aplicare.

ART.15.  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare

47 comentarii

 1. Berbeci la conducere Răspunde

  Unde betesigu e 7,4 infectati la mia de locuitori? Ca pe Gov.ro zice ca e 4,19 . Numa bine pe 6 decembrie sa putem merge sa votam bozgorii trazni-v-ar dumnezo in 6 decembrie pe toti

 2. Satmarean Răspunde

  Nu mai sunt locuri în spitale! Era și cazul sa se declare carantina

 3. Alin Răspunde

  Deci poti iesi….un motiv din cele enumerate tot gasesti sa scrii in declaratie….deci e aiurea…ba magazin , ca e voie…ba batrani bolnavi, ca e voie…ba farmacie, ca e voie…ba sport, ca e voie…etc etc…deci e fraierime pe fata…ce prosti suntem ….cineva castiga bine de pe urma covidului asta aste e clar….dar nu noi pulimea…altcineva

  • Alina Răspunde

   Iti dai seama ce teorii bagau in martie si aprilie iar acuma dupa jumat de an tot pe nicaieri sunt spitalele si DSP-urile. Declaratii pe sus si jos, amenzi de zeci de mii de lei pă persoana si tot se imbolnavesc cu sutele in Satmar.

   Imi place ca nimeni nu zice care sunt focarele, de parca toti suntem prosti gramada. BINE DSP, TOT ASA!!!! Nu cumva sa iesiti din ordinele venite din Sud!

   Plm de dictatura post-decembrista…

   • Peda Gogu Repetent Răspunde

    Și nici nu au rezolvat mare lucru. Asta ca și învățământul online. Acum s-a trezit ministerul ca să pună la punct sistemul. Toată vara ce a făcut? Că doar știau că s-ar putea să fie nevoie de așa ceva.

 4. Alin Răspunde

  Daca e asa grav de ce nu stam naibii inchisi in casa ca nu moare nimeni doua saptamani…mancam slanina cu paine si ceapa si trece covidul in doua saptamani dar nu asa ca stati inchisi dar totusi se poate iesi …

  • H&R Răspunde

   Corect! Ai uitat de palinca. Ca ala si mai dezinfecteaza, si e si antidepresiv..

  • ... Răspunde

   Și pe timpul lui Ceaușescu se putea trăi. Nu era plăcut, dar….
   Ai o logică de sclav de toată frumusețea.

 5. Alin Răspunde

  Un virus este e clar dar daca putem iesi la super market ca numai astea sunt deschise rot nu e asa de grav ca soar nu o sa piarda forta de munca bogatasii nu ? Daca murim toti si raman doar cei bogati de unde mai vine banul ?

  • Luptatorul! Răspunde

   Cand va treziti din somnul cel de moarte? Urmaruti pe gasca lu Soros, Rockefeller, si Rotchild! Echipa Bilderberg acuma instaleaza bazele New World Order! Fascism-comunist decsecolul 21!pana va treziti va fii tarziu! Planul lor sa ne lase fara proprietate personala si deja nici nu este secret acedt lucru! Sa ne foloseasca cat mai traim si sa ne ucida! Vor sa ne inpinga in saracie totala si foamete dar voi va uitati la mass media platita in loc sa fiti la curent cine levda banii sa va manipuleze! De ce au fugit cei 3 doctori din spital? Au stiut ca este genocid!! Ei insusi s-au temut de propriile tratamente! In Gernania niste doctori au facut autopsii illegale si deja acolo sunt pe strazi! Eu au spus nu pandemiei si manipularii!!

 6. ombre Răspunde

  oameni buni! ieri(ati notat 4,43) de unde scoateti7,44?! ce sunt jocurile acestea cu cifrele?

  • ... Răspunde

   Am impresia că nu au adunat cifrele pe weekend acești specialiști ai lui pește prăjit. Dar ceva nu e ok cu jongleriile astea.
   Dar caz recent în oraș de vreo săptămână. Într-o familie 4 s-au înscris la test, 2 l-au făcut și 2 NU! Acum nu știu motivul de ce. Dar culmea toți patru au fost găsiți pozitiv!!! Cum plm?

  • x-files Răspunde

   4,43 este pe nivel judetean, 7,44 e in localitatea Satu Mare… nu e nici o jonglare numa’ trebuie citit atent lucrurile…

   • ... Răspunde

    Știi, e foarte interesant cum se găsesc aceste cifre retro. Ca și cea cu rata de infecater care până acum o lună nici nu exista în raportare. Ce spui cu rata pe județ și pe municipiu nu e așa cum spui. Datele de acum o zi sau două nu așa erau. Dar nu contează. Trebuie să intrăm la carantină. Asta e. Ca să poată ca unii să se plimbe peste capul nostru cum li se scoală.

  • Florin Răspunde

   4.43 este rata de infectare pe județ,7.44 este pe municipiu.Pentru asta se carantineaza orașul, nu judetul.

 7. ... Răspunde

  Măi @Aline, în vecini la unguri se scoate și armata pentru a ajuta poliția la menținerea ordinii. Spune-mi tu mie cu a ce seamănă asta? Când va fi clar pentru toată lumea pentru ce se întâmplă toate astea va fi poate deja prea târziu. Mă gândesc că la vot de Miculaș va fi musai-obligatoriu să mergem.😪 Că e sigur și autoritățile iau toate măsurile. De aia am ajuns în halul ăsta. O zi nu scad cifrele, nici din greșeală!
  Dragul meu Alin. Să te pregătești că te vei mura în casă până-n pulivară. Cel puțin până după Paști (dacă se mai ține). Și vei număra între timp ciupercile dintre degete. #poartămască.😤😱
  Vă spun eu că habar n-au autoritățile ce și cum. Ei încearcă să limiteze efectele. Dar vorba lui @ombre. Cum drq sărim așa mult în cifre într-o zi? Ceva nu-i kosher.
  ..

  • Army Răspunde

   Armata ajuta politia in modul : politistii au si alte treburi, nu numai sa umble dupa oameni fara masti, si asa in loc de o echipa de 2 policemani se fac doua cu un police si un militar…

 8. ... Răspunde

  Și încă un lucru. În Cluj-Napoca infectarea este de 9,04 la mie dar nu s-a instituit carantina nici acum. Chiar nu înțeleg.

  • covid 19 Răspunde

   @…Ce să-nţelegi? E greu la tine cu cifrele. Si SM are poate mai mulţi dar nu testează nici pe departe ca în Cluj. Tu ziceai că nu se testează. Şi apoi care-i scofala că mai aşteptăm o zi-două? Aaaa, că se mai îmbolnăvesc câteva sute si devenim ,,constituţionali”…

 9. Ion+Pop Răspunde

  Sper ca stiti sa faceti diferenta dintre orasul Satu Mare 7,44 si judetul Satu Mare 4,43

  • m Răspunde

   Nici Satmarul cu Clujul !Dobitoken !

  • ombre Răspunde

   Stati linistit stiu sa fac dif dintre Satu Mare si judet, chiar urmaresc cu atentie ce se-ntampla dar cateodata am impresia ca aceste cifre nu sunt cele reale,si daca tot vrem sa scapam de aceasta boala fabricata in laborator sunt de acord sa respect legea ,dar daca nu va da nici un rezultat mai bun atunci ca platitor de taxe si impozite as dori sa fiu informat CORECT si NU MANIPULAT cum consider ca suntem, in rest sanatate tuturor!

   • ... Răspunde

    Poveste recentă de vreo săptămână. O familie cu 4 membri s-a înscris să facă testul. Doi au făcut iar doi nu. Nu știu amănunte de ce. Important e că toți 4 au fost confirmați pozitiv. Trăim în twilight zone?

    • Gusteru Răspunde

     Tu crezi ca daca traiesc 4 intr-o locuinta, nu se infecteaza toti?
     Eu pe cati stiu toti au luat-o.

 10. hingeru Răspunde

  daca ar fi testarea gratuita ar fi cel putin 30 la mie. N-o sa dau 300 de lei pt un test, ca sa aiba ei bani.

 11. Xman Răspunde

  Mai marii șefi ai județului s-au gândit că e la modă să bagi populația în carantină ca să nu fie mai prejos ca alte județe și că așa se va reduce rata de infectare!!! Păi una e reducerea și alta e eliminarea!!!!! Păi după reducerea cazurilor și iesirea din carantină, din nou, imediat pot apărea oricând din nou o creștere!!!!! Astea nu sunt soluții decât vremelnice, fără antivirus o putem continua așa la nesfârșit!!!!!!!!!!

 12. AsaDa Răspunde

  Mai nou daca zici ceva impotriva covid sau nu convine, se sterg mesajele. Am lasat ieri un mesaj, fara injurii .Doar am zis ca o sa stam in carantina si dupa ce trece virusul. A sters mesajul moderatorul (care e si angasatul si seful acestui site. Rusine!

 13. realitatea Răspunde

  Citez din Academia Cațavencu de acum vreo 20 de ani:
  “Vom fi iarăși ce am fost și chiar mai rău decât atât!”
  Cine crede că asta e soluția după 9 luni de joc de a ascunselea cu covidul, apoi ăla e naiv rău.
  Nici măcar temporar nu rezolvăm treaba.

 14. Puiu Răspunde

  Inchise sunt localitatile sau comunele prefectul p..li zi sa te inteleaga lumea!!!?

 15. Satmareanul Răspunde

  Salutare, Chiar nu inteleg rostul declaratiei, poate doar consum de hartie. Hartie = taiere de copaci = poluare = crestere nr. de virusi. Daca tot pledam pentru eradicarea virusilor, de ce taiem copaci pentru productia de hartie necesara acestor aberatii de declaratii? Multumesc!

  • Itzic Răspunde

   La noi totul trebuie birocratizat si complicat, problema este ca hartia nu apara de covid, ar trebui mai multe explicatii la cum trebuie facut sa nu se lipeasca covidul de oameni, si ieri am vazut cum apasa cineva butonul jegos la semaforul de la zebra si pana sa apara verde a manevrat telefonul cu degetul respectiv.

 16. Vas Răspunde

  Autoritățile să ne spună acuma, de ce după obligativitatea de a purta mască în Satu Mare,infectare cu covid a crescut de la 1,7 la 4,48 la mie, după 14 zile. Abia după aceea să instituie carantina. Putem spune că purtarea măști nu avut efectul așteptat.

  • Geabba Răspunde

   Problema este ca lumea poarta masca total incorect, ineficient si periculos cu risc de infectare (s-o atingi cu mana pe exterior, s-o indoi in doua si sa pui la buzunar, poseta si s-o folosesti tot asa de multe ori) si ca nu e purtata si cand ar trebui, nunumai la vederea lumii, frica de amenda si sa te lase in magazin;multe infectari se produc in cadru apropiat, intre rude, prieteni, vecini, cunostinte :cand 2 persoane sunt in spatiu comun, fara masca, virusul se poate transmite, ba chiar si cand e numai una ex:mergi prin scara blocului singur, fara masca dar inainte cu ceva timp altul tot asa a tusit, vorbit.

   • bine boss Răspunde

    Si aia de la BCR, Transilvania etc iti dau doar bancnote sterilizate la ATM. Ia veizi cati au manusi cand baga PIN-ul si butoneaza touch-ul in exact acelasi loc.

    Masca pusa in jeb ii parfum cand nimeni nu poarta manusi!

 17. x-ulescu Răspunde

  pe 6 decembrie va fi liber sa iesiti la vot , puteti sa srtricati planu lui werner !! votati orice in afara de pnl si usr,isi bate joc de voi acum ,va puteti bate joc si voi de el ,acum aveti ocazia !!!

  • Ghita Răspunde

   Somn usor daca crezi ca va scadea sub 6 la mie pe ultimele 14 zile pana in data de 6 decembrie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.