Ultima actualizare: azi, 13:12

Publicitate

Comcas LJ 2000 SPRL – ANUNŢ

Nr. 494/2023
ANUNT
COMCAS LJ 2000 SPRL, cu sediul în Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr. 13, jud. Satu Mare, având CUI RO 20570987, înregistrată la UNPIR în RSP sub nr. 0111, numită lichidator judiciar al SC MEDICONSTRUCT SRL, cu sediul în Negrești Oaș, str. Luna , nr. 17, jud. Satu Mare , având CUI 18708701, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 30/517/2006, prin S.civ. nr. 218/F/12.06.2023, pronunțată de Tribunalul Satu Mare , secția a II a civilă , de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 490/83/2023:

Notifică :

Începerea procedurii falimentului împotriva debitorului SC MEDICONSTRUCT SRL , prin .civ. nr. 218/F/12.06.2023, pronunțată de Tribunalul Satu Mare , secția a II a civilă , de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 490/83/2023

Creditorii debitorului SC MEDICONSTRUCT SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 15.06.2023. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele deținute împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 03.07.2023.

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestații la tabelul preliminar -7 zile de la publicarea în BPI a tabelul preliminar , conform art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.

Termenul pentru întocmirea şi afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 24.07.2023.

Prima ședință a Adunării creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. I, Slavici, nr. 13 , la data de 07.07.2023, ora 9, având pe ordinea de zi :

1. -Desemnarea Comitetului creditorilor;

2.- Confirmarea lichidatorului judiciar;

3.- Stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență).

Lichidator judiciar,

COMCAS LJ 2000 SPRL

Asociat coordonator

Ghere Ioan