Ultima actualizare: ieri, 21:18
Locale

Fost consilier din Călineşti Oaş, în conflict de interese administrativ şi penal

sigla aniAgenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală de către Mărcuț Dumitru, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Călinești-Oaș, Județul Satu Mare, întrucât, în perioada exercitării mandatului, având un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L. al Comunei Călinești-Oaș, a participat, la 15 aprilie2011 și 04 iunie 2009, la deliberarea și adoptarea a două hotărâri de consiliu local privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Călinești-Oaș și aprobarea documentației tehnice de execuție și scoaterea la licitație publică a lucrărilor de investiții pentru obiectivul Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Călinești-Oaș.

Contractul de achiziție publică având ca obiect achiziționarea de lucrări la Proiectul „Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate, Comuna Călinești-Oaș – Județul Satu Mare” a fost atribuit societății comerciale FLOWTEX TECHNOLOGY S.A., Mediaș.

Ulterior încheierii contractului cu Primăria Comunei Călinești-Oaș, S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. (beneficiar – antreprenor general) a încheiat un contract de subantrepriză cu S.C. CRISTAL MARICA S.R.L. (executant – subantreprenor), societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de administrator. Pentru îndeplinirea completă și corespunzătoare a contractului, S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. a plătit  subantreprenorului suma de 3.169.670 Lei.

 Astfel, Mărcuț Dumitru nu a respectat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, dispozițiile art. 75, lit. c) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru  […] o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri”, precum și dispozițiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „[…] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”.

 De asemenea, Mărcuț Dumitru a încălcat și dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, întrucât a votat la ședința consiliului local din data de 04 iunie 2009 scoaterea la licitație publică a lucrărilor de investiții pentru obiectivul „Rețea de canalizare și stație de epurare”, iar, ulterior, a încheiat, în calitate de asociat și administrator al S.C. CRISTAL MARICA S.R.L., un contract de subantrepriză cu S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. (având ca obiect „Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate, Comuna Călinești Oaș – Județul Satu Mare”),  beneficiind de plata facturilor emise de el, în sumă de 3.691.164 Lei.

 Conform dispozițiilor art. 301 din Codul Penal al României„Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

 Având în vedere cele de mai sus, Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș cu privire la posibila săvârşire de către Mărcuț Dumitru a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

              Mărcuț Dumitru deține calitatea de asociat și funcția de administrator al S.C. CRISTAL MARICA S.R.L. începând cu data de 06 ianuarie 2005. A deținut calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Călinești-Oaș, Județul Satu Mare, în perioada 19 iunie 2008 – 15 aprilie 2011 (mandatul 2008 – 2012) și în perioada 09 iulie 2012 – 20 septembrie 2012 (mandatul 2012 – 2016).

           Mărcuț Dumitru a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Persoana evaluată nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 „Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Sursa: ANI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe despre Locale
Cum să ai o digestie mai bună în mod natural

Sănătatea  generală a organismului se află în strânsă legătură cu modul în care funcționează sistemul digestiv. Când un organ nu...

Închide